Lokalgruppe Odense

Peter Kanstrup
Peter KanstrupLokalgruppe formand
2468 7327

Lokalgruppe Odense er en lokalgruppe under LPO DSB. Lokalgruppen har 89 medlemmer

Om lokalgruppen: 

Lokalgruppens historie går tilbage til 1949, hvor DSB overtog Sydfynske Jernbaner og der som følge heraf for første gang blev etableret et personaledepot for lokomotivpersonale i DSB i Odense. I takt med at de fleste fynske lokalbaner blev lukket, svandt lokalgruppen ind, og bestod til sidst af kun 9 lokale rangerførere.

I 1989 blev der i Odense oprettet en undergruppe / tur af strækningsførere under Fredericia, som bestod af 20 mand m/k inkl. reserve. Dette antal steg jævnt frem mod sammenlægningen med Nyborg i 1996. Ved den lejlighed blev alle de lokomotivførere, der ønskede at være i Odense, flyttet til depotet, som herefter, inkl. Nyborg, bestod af 107 mand, heraf 23 rangerførere.

Med tiden forsvandt rangerførerbegrebet og i forbindelse med frasalget af DSB Gods i 2001 blev Nyborg og Odense igen delt. Lokalgruppens medlemstal steg dog, primært som følge af nyansættelser forud for DSB’s plan om gode tog til alle, helt op til knap 130 i 2010, Som følge af naturlig afgang, er det tal faldet til det nuværende antal.

Lokomotivpersonalet i Odense beskæftiger sig med både strækningskørsel og arbejde på den lokale P-rist. Følgende strækninger køres fra depotet:

Odense – København – Helgoland / Kastrup Lufthavn
Odense – Fredericia
Odense – Svendborg
Odense – Esbjerg via Snoghøj eller Fredericia
Odense – Sønderborg

Samtlige lokomotivførere i Odense er uddannet i litra MF, ER, MQ og MG. Desuden har flere af depotets lokomotivførere attest til litra MR.