Ordinær Generalforsamling LPO Kalundborg

Ordinær Generalforsamling Kalundborg
Den 29. januar kl. 14.30 2014 på restaurant ”Den Tykke Kok”

1. Velkommen
1A Godkendelse af Dagsorden
1B Godkendelse af Forretningsorden
1C Valg af Dirigent (Bestyrelsen foreslår Steen E. Rasmussen)
1D Valg af stemmetæller
1E Godkendelse af Protokollen

2. Beretning for 2013
2A Formandens beretning
2a Spørgsmål til beretning
2B Turansvarlig beretning
2b Spørgsmål til beretning
2C Amir’s beretning ~ skriftlig beretning vedlagt

3. Regnskab for 2013

4. Indkomne forslag
1A Forslag til nye ferieregler. (Ferieudvalget)
2 B Ingen øvrige forslag

5. Eventuelt

6. Valg:
6A 1 Formand (Michael Albrektsen modtager genvalg) .
6B 1 Bilagskontrollant (Søren Monberg modtager genvalg)
6C 1 Bilagskontrollantsuppleant (ny skal vælges)
6D 1 Bestyrelsessuppleant (Bjarne Foldsted modtager genvalg)

7. Indlæg ved daglig ledelse
7A Spørgsmål til daglig ledelse
8. Afslutning

2014-01-24T17:02:42+00:00 24 januar, 2014|