Referat fra Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 19/4 2017

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 19/4 2017 kl. 09:00 på LPO kontoret

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK),

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

Per Godsk Ottosen (PGO)

Dennis Glad (DG)

Søren Kingo Jensen (SKJ) referent

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. fællesdrev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. fællesdrev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

9.: Eventuelt

Ad. 1)

PGO ordstyrer

SKJ referent.

Ad. 2)

Godkendt.

Ad. 3)

Godkendt.

Ad. 4)

Printerrum med PC arbejdsstationer lider af pladsmangel og vi ser på mulighederne for at forbedre forholdene igennem LSU og AMG-gruppen, også set i det lys, at behovet for brugen af disse PCér er stigende.

Borde og stole i briefingrummet er meget slidte og PGO har undersøgt priser på nye møbler, og LPO arbejder videre med en løsning med ledelsen.

Løsning af problemet vedr. afløsning i spor 2 på tog 6300 til 4613 er tilsyneladende løst ved at en Fredericiafører kører den til perron.

Der er til Den Digitale Rygsæk udsendt gældende regler vedrørende nødprocedure med iPad, der klart beskriver hvorledes man forholder sig i dette tilfælde.

Korrigering af tjenester:

Der er udfordringer med bl.a. TUC i Odense og LPO Odense har mistet tålmodigheden med korrigeringscentret, og har anmeldt dem for aftalebrud. Dette uddybes på Lokalinfo.

Hvileværelser:

Der arbejdes for at få hvileværelse til nat-rdx i Odense og løsningsforslag er under udarbejdelse i samarbejde med lokal ledelse.

Det undersøges hvorvidt der stadig er hvileværelser til rådighed i Århus og i givet fald, i hvilken bygning de forefindes.

Opholdslokaler i KAK:

Der er klaget over opholdsfaciliteterne i KAC, bl.a. at der mangler bestik, servietter mv. og at det dermed ikke lever op til kravene som pause- og opholdslokaler. Dette vil blive rejst over for ledelsen i DSB.

Desuden tager lokalgruppebestyrelsen en snak med Turgruppen omkring fremtidig brug af KAC som opholdslokaler.

Klimaanlæg i opholdslokaler:

PGO gør opmærksom på en evt. kommende problematik m.h.t. klimaanlægget i Odenses briefing rum. Hvis ikke det virker efter hensigten, hvad gør vi så?

Lokalgruppen forespørger en handlingsplan hos ledelsen.

Svendborgbanen:

Driftcentrets styring af Svendborgbanen, omhandlende tognr. , aflysninger mv. i forbindelse med problemer med infrastruktur, virker til tider kaotisk. Der efterlyses en struktureret plan for trafikafvikling til glæde for passagerer og LKF og Driften, når problemer opstår.

Ad. 5)

Intet

Ad. 6)

Der er gået lokalgrupperefusion ind fra LPO DSB

Saldo er dags dato kr. 122.108,16

Ad. 7

  • Vedr. korrigeringer – status
  • Vinterferievalg
  • Borde / stole briefingrum – status
  • Kommende medlemsarrangementer – opfølgning

Ad. 8)

Nyvalgte Turrepræsentanterne er indkaldt til kursus i maj måned, for at være rustet til at lave nogle gode ture til glæde for depotet.

Aktivitetudvalget:

Hockeyarrangementet i Ringe er aflyst/droppet, bl.a. fordi Fredericia meddelte de ikke kunne stille med et hold, og også DB i Nyborg har svært ved at stille med hold.

Opgavefordeling i forbindelse med 1. maj arrangement i Kongens Have Odense aftalt i lokalgruppen.

Ad. 9)

intet

 

2017-04-19T12:31:13+00:00 19 april, 2017|