Udtalelse fra generalforsamlingen Aarhus

Arhus den 15/o1/2015

Udtalelse::

Medlemmerne på LPO/DSB lokalgruppen Aarhus ordinære generalforsamling har vedtaget følgende udtalelse:

Vi lokomotivfører, samlet her i dag på gruppens ordinære generalforsamling, vil med denne udtalelse udtrykke vores største bekymring for fremtidens samarbejde, med den lokale ledelse i Aarhus, der ofte tilsidesætter enhver form for dialog og gensidig tillid til vores tillidsfolk fra LPO/DJ.

Den lokale ledelse negligerer alt for ofte god skik, kutymer og indgåede aftaler, med henvisning til ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet, uden nogen form for samarbejde og dialog.

Vi vil med denne udtalelse opfodre den lokale ledelse til at vende tilbage til tidligere tiders dialog og samarbejde, da direktiv og dekret styrer ikke fremmer det daglige arbejde.

Vi mener, at samtale fremmer forståelsen til alles bedste.

2015-01-16T23:08:39+00:00 16 januar, 2015|