Medlemsregistrering

For at registrere dig som bruger, skal du bruge dit DJ medlemsnummer. Du finder medlemsnummeret på dit medlemskort fra DJ, eller på bagsiden af Jernbane Tidende.

Adgang via login kræver, at man er medlem af Dansk Jernbaneforbund, og har en jobfunktion, der henhører under LPO DSB (lokomotivfører, lokomotivfører (K), lokomotivinstruktør eller stationsbetjent rangerfører)

Bemærk!
Der kan gå op til 48 timer før du bliver godkendt til login..

 

[wp-members page=”user-profile”]