Nyheder og informationer

1206, 2024

Medlemsinformation nr. 20-2024 Pilotprojektet der blev væk

12 juni, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 20-2024 Pilotprojektet der blev væk

Det fremgår af turudvalgsreferatet fra d. 19. marts, at: ”Ledelse og M-side aftalte et pilotprojekt vedr. kortere fridage (gammel fridagsregel: enkeltfridag 40 timer, dog min. 36 t, hvis fridagen indeholder et helt kalenderdøgn, henholdsvis dobbeltfridage 64 timer, dog min. 56 t, hvis dobbeltfridagen indeholder to hele kalenderdøgn) og min. 12 timers overgang”. Der var på [...]

2305, 2024

Medlemsinformation nr. 19-2024 LPO’s medlems- og stuemøder i efteråret 2024

23 maj, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 19-2024 LPO’s medlems- og stuemøder i efteråret 2024

I lighed med tidligere år kommer områdegruppens ledelse komme rundt på depoterne en gang årligt (ud over vores deltagelse i de lokale generalforsamlinger). Som det fremgår af medlemsinformation nr. 11-2024 er konceptet ændret, således det hidtidige medlemsmøde de fleste steder fravælges og afløses af et stuemøde. Det er lokalgrupperne selv, der vælger, om man ønsker [...]

2105, 2024

Medlemsinformation nr. 18-2024 Referat fra LPO DSB’s repræsentantskabsmøde 2024

21 maj, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 18-2024 Referat fra LPO DSB’s repræsentantskabsmøde 2024

I fortsættelse af medlemsinformation nr. 13-2024 vedr. beslutninger på LPO DSB’s repræsentantskabsmøde d. 10. april 2024 kan det oplyses, at det underskrevne referat nu er tilgængelig på vores hjemmeside.   Det kan også læses her   Referatet indeholder – ud over debatten vedr. forslag, valg, mv. – såvel den mundtlige, som den skriftlige beretning (som [...]

1705, 2024

Medlemsinformation nr. 17-2024 Hjælp til kollegaer med læsevanskeligheder

17 maj, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 17-2024 Hjælp til kollegaer med læsevanskeligheder

LPO introducerede i starten af året første step i vores bestræbelser på at gøre livet lidt lettere for de af vores kollegaer, som kæmper med læsevanskeligheder, idet man fra og med medlemsinformation nr. 01-2024 kan vælge at få vores medlemsinformationer (også denne) læst op fra hjemmesiden.   Tiltaget har teknisk set fungeret som ønsket og [...]

1605, 2024

DBB 2 2024 – Nyt fra arbejdsmiljø

16 maj, 2024|Kommentarer lukket til DBB 2 2024 – Nyt fra arbejdsmiljø

Af: Rene Filbert, arbejdsmiljørepræsentant, Odense, Esbjerg og Tinglev Som vores områdegruppegruppeformand så fint beskrev i Det Blå Blad 1-2024, har DSB fået en ny arbejdsmiljøorganisation. Der har efterhånden i mange år siddet arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) i arbejdsgrupperne 3.1F – Nye tog & Arbejdsmiljø, hvor vi p.t. er repræsenteret ved AMR, Carsten Larsen og 3.2F – Fjern- [...]

1605, 2024

DBB 2 2024 – Seniorordning – ny seniorpolitik

16 maj, 2024|Kommentarer lukket til DBB 2 2024 – Seniorordning – ny seniorpolitik

Af: Peter Kanstrup, områdegruppeformand Vi har over de senere år – både her i bladet og i medlemsinformationer – skrevet om DSB’s seniorordning / seniorpolitik og de udfordringer, der har været. For år tilbage var der i det hedengangne DSB Fremføring en aftale om 12 årlige seniordage for lokomotivførere. Indholdet i aftalen blev tilbage i [...]

1605, 2024

DBB 2 2024 – Interview med underdirektør i Togdrift, Jesper Bremholm

16 maj, 2024|Kommentarer lukket til DBB 2 2024 – Interview med underdirektør i Togdrift, Jesper Bremholm

1. februar 2024 tiltrådte Jesper Rosholt Bremholm som underdirektør i DSB Togdrift. Vi har på Det Blå Blads redaktion – som traditionen efterhånden byder, når vi får nye chefer – haft en snak med Jesper om hans tanker og overvejelser om hans nye job. Fortæl lidt om dig selv og din baggrund, uddannelse, mv. Jeg [...]

1605, 2024

DBB 2 2024 – LPO’s Repræsentantskabsmøde 2024

16 maj, 2024|Kommentarer lukket til DBB 2 2024 – LPO’s Repræsentantskabsmøde 2024

LPO afholder generalforsamling – eller som det hedder på LPO’sk: Repræsentantskabsmøde – hvert andet år. Mødet holdes i marts eller april i lige kalenderår, således også i 2024, nærmere bestemt onsdag d. 10. april. Mødet blev denne gang afholdt i Dansk Jernbaneforbunds nye hus / mødelokaler på Bjerregaardsvej i Valby. Repræsentantskabet består af formand og [...]

1605, 2024

DBB 2 2024 – Ytringsfrihed i DSB

16 maj, 2024|Kommentarer lukket til DBB 2 2024 – Ytringsfrihed i DSB

Af: Peter Kanstrup, områdegruppeformand Kan man i DSB sige, hvad man vil, når man vil og uagtet i hvilken sammenhæng? Det korte svar er: ”Ja”, med den lidt eftertænksomme tilføjelse: ”men det kan næppe anbefales og du skal være meget påpasselig med sammenhængen”. Forklaring følger … Som en udløber af den stærkt omtalt Buddingesag og [...]

1505, 2024

DBB 2 2024 – Tekst til tale

15 maj, 2024|Kommentarer lukket til DBB 2 2024 – Tekst til tale

Af: Thomas Knudsen, områdegruppebestyrelsesmedlem Mængden af skriftlig information, som vi alle modtager og skal forholde os til i vores hverdag, er efterhånden af en betydelige størrelse. Information fra kommunen, fra staten, fra ens arbejdsplads, eller hvis man vil læse en avis eller en artikel. For den sags skyld overalt på internettet, hvor vi alle nok [...]

1005, 2024

Medlemsinformation nr. 16-2024 LPO-stuemøder forsommeren 2024

10 maj, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 16-2024 LPO-stuemøder forsommeren 2024

Repræsentanter fra områdegruppebestyrelsen afholder i den kommende periode følgende stuemøder i København og Fredericia:   Torsdag d. 13. juni kl. 10:30 til 14:30 i København Onsdag d. 19. juni kl. 10:30 til 14:30 i Fredericia Torsdag d. 11. juli kl. 12:30 til 16:30 i København   Alle tider er cirka tider …   Der er [...]