Nyheder og informationer

1204, 2024

Medlemsinformation nr. 14-2024 Normberegning under fravær

12 april, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 14-2024 Normberegning under fravær

Vi får i LPO med jævne mellemrum spørgsmål til normberegning under fravær.   Normberegning, herunder normberegning under fravær, fremgår af LKF-håndbogen, som du finder på LPO’s hjemmeside.   Under punktet norm er der både et underafsnit vedr. normberegning og normberegning under fravær. Der er også et link til en mere uddybende forklaring.   Hvis man [...]

1004, 2024

Medlemsinformation nr. 13-2024 Beslutninger på LPO DSB’s repræsentantskabsmøde 2024

10 april, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 13-2024 Beslutninger på LPO DSB’s repræsentantskabsmøde 2024

LPO har afholdt ordinært repræsentantskabsmøde d. 10. april i DJ’s nye lokaler i Valby. Referatet fra repræsentantskabsmødet udarbejdes og lægges ud på vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk straks muligt. For at få et kort referat og mødets beslutninger ud i medlemskredsen hurtigt, udsendes nærværende.   Efter en lidt alternativ velkomsttale om de udfordringer akademiseringen af vores samfund [...]

304, 2024

Overenskomstafstemning OK24 – Reminder

3 april, 2024|Kommentarer lukket til Overenskomstafstemning OK24 – Reminder

HUSK DET NU - DEM DER STEMMER, BESTEMMER OK24 afstemningen er i gang. Har du stemt? Du kan stemmer frem til den 9. april kl. 12.00 Det er alene de berørte medlemmer, der kan stemme. Altså, alene de kollegaer hvis løn- og arbejdsvilkår bestemmes af OK24. Det vil sige: Tjenestemænd i DSB (ikke overenskomstansatte) Ansatte [...]

1503, 2024

Medlemsinformation nr. 12-2024 Indplacering i reservetur

15 marts, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 12-2024 Indplacering i reservetur

Det fremgår af arbejdstidsaftalen og LKF-håndbogen, at: ”Arbejdsplan for reserveture indeholder weekendfriheder samt flytbare hverdagsfridage, der i udgangspunktet fordeles ligeligt på ugedagene”.   Vi er i LPO med jævne mellemrum i kontakt med medlemmer, som kører i reserven, og som ikke ved, at LKF i reserven er indplaceret i en reservetur. Reserveturen giver mulighed for [...]

1203, 2024

Medlemsinformation nr. 11-2024 LPO’s medlems- og stuemøder i foråret 2024

12 marts, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 11-2024 LPO’s medlems- og stuemøder i foråret 2024

I lighed med tidligere år vil områdegruppens ledelse komme rundt på depoterne en gang årligt (ud over vores deltagelse i de lokale generalforsamlinger). Konceptet er her fra 2024 ændret, således det hidtidige medlemsmøde de fleste steder fravælges og afløses af et stuemøde. Det er lokalgrupperne selv, der vælger, om man ønsker et lokalt stuemøde, eller [...]

103, 2024

Medlemsinformation nr. 10-2024 LPO’s 1. maj arrangement i Odense

1 marts, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 10-2024 LPO’s 1. maj arrangement i Odense

LPO holder igen i år 1. maj i Odense, hvor vi vil være en del af FH’s (Fagbevægelsens Hovedorganisations) 1. maj arrangement.   Det afholdes i Kongens Have, lige over for Odense Banegård.   Det officielle arrangement starter kl. 13.00, men vi er allerede på pladsen / i teltet fra ca. kl. 12.00.   Områdegruppen [...]

2202, 2024

Medlemsinformation nr. 09-2024 Valg af medarbejderrepræsentanter til DSB’s bestyrelse

22 februar, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 09-2024 Valg af medarbejderrepræsentanter til DSB’s bestyrelse

Der afholdes valg til DSB-bestyrelsen i perioden 23. februar til 1. marts, hvor der skal vælges 3 medarbejderrepræsentanter.   Dansk Jernbaneforbund har meddelt, at forbundet denne gang ikke stiller med kandidater, dvs. Preben Steenholdt Pedersen og Kirsten Andersen (som suppleant) genopstiller ikke.   DJ-områdegruppernes nuværende DSB-bestyrelsesmedlem, områdegruppeformand, Thomas Bryan-Lund (LPO-S-tog) genopstiller heller ikke og hans [...]

1802, 2024

Medlemsinformation nr. 08-2024 Er du medlem af en a-kasse og er det i så fald den rette?

18 februar, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 08-2024 Er du medlem af en a-kasse og er det i så fald den rette?

Det er altid en god ide at være forsikret, også imod arbejdsløshed. Og det er faktisk blevet vigtigere.   Selv om ledigheden i Danmark er lav, er der alligevel flere tusinde danskere, der bliver arbejdsløse hver måned. Også i DSB er der jævnligt kollegaer, der mister deres job. P.t. er det ikke på grund af [...]

902, 2024

Medlemsinformation nr. 07-2024 LPO DSB’s ordinære Repræsentantskabsmøde 2024

9 februar, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 07-2024 LPO DSB’s ordinære Repræsentantskabsmøde 2024

LPO DSB’s ordinære Repræsentantskabsmøde 2024   afholdes   Onsdag d. 10. april 2024 kl. 13.30 i   DJ’s mødelokaler Bjerregårdsvej 16 2500 Valby   Der er følgende forslag til dagsorden:   Mødets åbning Godkendelse af dagsorden Fastsættelse af forretningsorden Valg af Repræsentantskabsmødets tillidsmænd Aflæggelse af beretning Orientering om økonomi Behandling af indkomne forslag Valg: Områdegruppeformand [...]

302, 2024

Medlemsinformation nr. 06-2024 Modvirk stress – afhold din frihed

3 februar, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 06-2024 Modvirk stress – afhold din frihed

Det er jo efterhånden nok de fleste medlemmer bekendt, at Trivselsmålingen 2023 viste, at stress – også stress i sundhedsskadeligt omfang – er ret udtalt i Drift F&R. Omfanget alene gør, at vi allerede – i samarbejde med ledelsen i Drift F&R og Planlægningen – er i gang med at drøfte, hvilke tiltag vi bør [...]

2501, 2024

Medlemsinformation nr. 05-2024 Nye tiltag på vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk

25 januar, 2024|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 05-2024 Nye tiltag på vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk

Vi har over de seneste uger gennemført en række nye tiltag på vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk. I menupunktet ”LKF-håndbog, mv.” har vi tilføjet de to procedurer: Fastholdelse af foranstående turønsker Ledighed i ture Som tilbage i 2022 blev udarbejdet i turudvalgsregi. Under menupunktet ”Løn” har vi tilføjet et nyt underpunkt, hvor man kan se en opgørelse [...]