26 10, 2017

LPO Odense_lokalinfo oktober 2017

2017-10-26T21:36:41+00:00 26 oktober, 2017|

Generhvervelse af infrastrukturkendskab på Sønderborgbanen Fra K18 kører vi – efter et års fravær – igen til Sønderborg. Da lokomotivførerbekendtgørelsen foreskriver, at man skal gennemføre en infrastrukturtest, hvis det er mere end 12 måneder siden, man har befaret en given infrastruktur, efterlader det reelt 4 scenarier for depotets lokomotivførere: Man har Sønderborgbanen i skarp erindring [...]

26 10, 2017

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense. Torsdag den 26 oktober 2017

2017-10-26T12:07:37+00:00 26 oktober, 2017|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 9:00 på LPO kontoret Deltagere: Peter Kanstrup (PK), referent Morten Kruse Jørgensen (MKJ) Simon Martin Knoth (SMK) Dennis Glad (DG) Afbud: Søren Kingo Jensen (SKJ) Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden. 3.: Godkendelse af [...]

2 10, 2017

Medlemsinformation nr. 12_2017

2017-10-02T14:54:28+00:00 2 oktober, 2017|

Vedr. konvertering af ikke afviklet UA, øvrig frihed, tillæg mistet frihed og overtid/merarbejde til opsparingstimer   I lighed med tidligere år vil det pr. 31. oktober 2017 være muligt at konvertere ikke afviklet UA og øvrig frihed (inkl. tillæg mistet frihed og overtid / merarbejde) til opsparingstimer. Anmodning om konvertering skal sendes på mail til [...]

15 09, 2017

LPO Odense_lokalinfo september 2017

2017-09-15T21:34:45+00:00 15 september, 2017|

Konstituering og opgavefordeling Lokalgruppebestyrelsen har på dagens møde konstitueret sig efter Simons indtræden. Eneste ændring er, at Simon indtræder som 2. mand i Feriekontrollen. Lokalgruppebestyrelsen arbejder på at få Simon indøvet i Ferieplan snarest, så han kan assistere og afløse Søren.   Udlicitering Svendborgbanen D. 9. juni kom det frem, at Svendborgbanen – ligesom Vejle-Struer [...]

15 09, 2017

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 15. september 2017

2017-09-15T17:03:06+00:00 15 september, 2017|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt onsdag d. 15/9 2017 kl. 08:00 på LPO kontoret   Deltagere: Peter Kanstrup (PK), Morten Kruse Jørgensen (MKJ) Simon Martin Knoth (SMK) Dennis Glad (DG) Søren Kingo Jensen (SKJ) referent   Der var følgende dagsorden:   1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden. 3.: Godkendelse [...]