Om LPO-DSB

Lokomotivpersonalets Områdegruppe i DSB (LPO DSB) er en områdegruppe i Dansk Jernbaneforbund, og faglig organisation for lokomotivpersonalet i  DSB (minus S-tog). Områdegruppen organiserer ca. 1050 lokomotivførere, lokomotivfører kørelærer og lokomotivinstruktører. LPO DSB forhandler med ledelsen i DSB om forhold som berører lokomotivpersonalet, f.eks.:
– Efteruddannelse af lokomotivførere
– Tur- og tjenesteplanlægning
– Økonomiske ydelser
– Arbejdstidsregler
– Ferieadministration

LPO DSB indgår i et tværfagligt samarbejde med togpersonalet, stationspersonalet og lokomotivpersonalet på S-tog, hvor vi drøfter emner, der omhandler de nævnte personalekategorier, bl.a.:
– Uniform
– Sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik.

I relation til ovennævnte, og i det omfang LPO DSB’s Områdegruppebestyrelse skønner det nødvendigt, udtaler områdegruppen sig, internt såvel som eksternt, om forhold som berører lokomotivpersonalet i DSB.Områdegruppens formand, eller i dennes fravær en stedfortræder udpeget af Områdegruppebestyrelsen (normalt næstformanden) udtaler sig om områdegruppeforhold, altså forhold som berører flere lokalgrupper, eller alt lokomotivpersonalet i DSB. Desuden kan de lokale formænd udtale sig om rent lokale forhold.

Sorringvej 79, 8600 Silkeborg

Områdegruppeformand
Peter Kanstrup
tlf. 24687327
pkanstrup@dsb.dk