Om LPO-DSB

Lokomotivpersonalets Områdegruppe i DSB (LPO DSB) er en områdegruppe i Dansk Jernbaneforbund, og faglig organisation for lokomotivpersonalet i  DSB (minus S-tog). Områdegruppen organiserer ca. 1300 lokomotivførere, lokomotivfører kørelærer, lokomotivinstruktører og stationsbetjent rangerførere. LPO DSB forhandler aftaler med DSB indenfor følgende områder:
– Betjening af trækkraft
– Efteruddannelse af lokomotivførere
– Tur- og tjenesteplanlægning
– Økonomiske ydelser
– Arbejdstidsregler
– Ferieadministration

LPO DSB indgår i et tværfagligt samarbejde med Togpersonalet og Stationspersonalet hvor man forhandler aftaler, der omhandler emner der gælder alle tre personalekategorier.
Som eksempel forhandles der indenfor følgende områder:
– Uniformsaftaler,
– Overenskomst
– Sikkerheds- og arbejdsmiljø politik.

I relation til ovennævnte, og i det omfang LPO DSB’s Områdegruppebestyrelse skønner det nødvendigt, udtaler områdegruppen sig, internt såvel som eksternt, om forhold som berører lokomotivpersonalet i DSB.Områdegruppens formand, eller i dennes fravær en stedfortræder udpeget af Områdegruppebestyrelsen (normalt næstformanden) udtaler sig om områdegruppeforhold, altså forhold som berører flere lokalgrupper, eller alt lokomotivpersonalet i DSB. Desuden kan de lokale formænd udtale sig om rent lokale forhold.

Bernstorffsgade 20, 2. sal, vær. 230 1577 København V

Områdegruppeformand
Peter Kanstrup
tlf. 24687327