Det Blå Blad

Det Blå Blad var i mange år officielt blad for Lokomotivpersonalets Afdeling (LPA). Bladet var en vigtigt del af information mellem lokomotivførerne og afdelingens ledelse. Der var dengang tale om alle lokomotivførere i hele landet.

Da den nye struktur blev indført i Dansk Jernbaneforbund i 2001 blev udgivelsen af bladet i første omgang indstillet, men det genopstod efter et par år.

Denne gang som et internt blad blandt medlemmerne af Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB (LPO DSB).

Bladet udgives elektronisk 4-6 gange om året, og bringer artikler, lokalstof, læserbreve og holdninger fra lokomotivførerne i DSB Drift F&R.

Som noget nyt kan du nu (2024) få oplæst et udvalg af artikler fra Det Blå Blad her.

Henvendelse til Det Blå Blad:
Redaktør

Peter Kanstrup
Bernstorffsgade 20, 2. sal, vær. 230
1577 København V

detblaablad@live.dk

Nyeste nummer af Det Blå Blad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2020/05/DBB-2013-05.pdf

2012

2011

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2020/05/DBB-2011-01.pdf

2010

2009

2008

2007

2006

2005