Det Blå Blad

Det Blå Blad var i mange år officielt blad for Lokomotivpersonalets Afdeling (LPA). Bladet var en vigtigt del af information mellem lokomotivførerne og afdelingens ledelse. Der var dengang tale om alle lokomotivførere i hele landet.
Da den nye struktur blev indført i Dansk Jernbaneforbund i 2001 blev udgivelsen af bladet i første omgang indstillet, men det genopstod efter et par år. Denne gang som et internt blad blandt medlemmerne af Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB (LPO DSB). Bladet udgives elektronisk 4-6 gange om året, og bringer artikler, lokalstof, læserbreve og holdninger fra lokomotivførerne i DSB Drift F&R.

Henvendelse til Det Blå Blad:
Redaktør
Peter Kanstrup
Bernstorffsgade 20, 2. sal, vær. 230
1577 København V

detblaablad@live.dk