Lyt til artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Af: Thomas Knudsen, områdegruppebestyrelsesmedlem

Mængden af skriftlig information, som vi alle modtager og skal forholde os til i vores hverdag, er efterhånden af en betydelige størrelse. Information fra kommunen, fra staten, fra ens arbejdsplads, eller hvis man vil læse en avis eller en artikel. For den sags skyld overalt på internettet, hvor vi alle nok bruger væsentlige dele af vores dag. Intet tyder heller på, at mængden af skriftlighed bliver mindre. Dette skaber, og har i mange år skabt, nogle udfordringer for den gruppe af mennesker, som lider af større eller mindre grader af ordblindhed eller har det svært med at læse lange og tunge tekster. Det har givet udfordringer igennem skolelivet og igennem ungdomsuddannelser. Ud over den udfordring, det at leve i et informationssamfund baseret på skriftlig korrespondance, helt af sig selv giver.

Det har dog også, i takt med både den menneskelige og den teknologiske udvikling, givet grobund for at læsevanskelighederne er blevet italesat og at der er nogen, som er begyndt at tænke i hjælpemidler. Disse hjælpemidler har udviklet sig en hel del igennem tiden. En udvikling som særligt har taget fart over de seneste par år.

Det er hjælpemidler der skal sørge for, at dem som lider af ordblindhed, kan opnå de samme forudsætninger som alle andre for at gennemføre en uddannelse, for at svare på henvendelser fra det offentlige, ja, i det hele taget at kunne leve et liv helt som de fleste. Og dette uden at føle sig anderledes eller føle, at det er et tabu at være ordblind eller have læsevanskeligheder.

I LPO DSB er det også en ting, som bliver taget alvorligt. Vi udsender fra vores side en god portion medlemsinformationer i løbet af et år. Læg til dette 5 blade om året med omtrent 40 siders artikler i hvert blad. Det bliver til en hel del skriftligt materiale hvert år. Skriftligt materiale som alle gerne skulle have mulighed for at læse igennem og få en forståelse af.

Statistisk set, hvis vi kigger på antallet af medlemmer i LPO DSB, skulle der være omkring 75 af os som i større eller mindre grad lider af ordblindhed. Blandt andet derfor var det vigtigt for områdegruppens bestyrelse at presse på for, at der blev udbudt ordblindekurser da sidste års katalog af uddannelser igennem JSU skulle udbydes. Det var dog ikke ret mange, som bed på og ønskede dette kursus. Om det så er fordi statistikken ikke kan oversættes direkte til vores faggruppe, eller om der stadig blandt nogle er et tabu forbundet med det eller en helt anden forklaring skal findes? Det er svært at komme med et kvalificeret bud på. Så det vil vi undlade.

Til gengæld fik en ide fra en god kollega og tillidsvalgt fra Helsingør, lokomotivfører Diana Guthkjer, os til også at tænke i andre baner. At der måske også var andre muligheder for os at arbejde videre med end alene at presse på for et kursus internt i DSB.

Som nogen måske har lagt mærke til på hjemmesiden www.lpo-dsb.dk, har der fra og med medlemsinformation nr. 01-2024 været vedhæftet en lille afspiller øverst på siden (indsæt foto). Ved at aktivere denne afspiller kan man få oplæst medlemsinformationen. Højt og tydeligt. Den giver oveni købet mulighed for at spole frem og tilbage samt at sætte hastigheden for oplæsningen op og ned.

Dette er naturligvis et stort skridt i en rigtig god retning for at få alle med på lige vilkår. Vi har, siden denne funktion blev føjet til vores hjemmeside, ligeledes arbejdet med, hvordan vi ville kunne få en funktion, som kunne læse Det Blå Blad op.

Alt i samfundet, som omgiver os, tyder på, at det med at få læst tekster op, og i større og større grad benytte sig af podcasts, lydbøger og oplæsning, bliver en stadig mere naturlig del af hverdagen. Det er noget, som er kommet for at blive. Ikke kun for de kollegaer, som har læsevanskeligheder men for et bredt udsnit af befolkningen.

Og nu har vi så en løsning klar. Fra og med dette blad vil der i udvalgte artikler være et link, som man kan klikke på, hvis man læser bladet digitalt. Dette link vil føre én ind på vores hjemmeside, hvor man kan læse artiklen med selvsamme afspiller, som den vores medlemsinformationer benytter. Herved kan man i en stille stund, i en pause eller mens man er på farten nu også få oplæst en given artikel.

Vi håber naturligvis på, at dette kan blive en hjælp og en aflastning i hverdagen. Om man er ordblind eller ej, er det et fantastisk godt værktøj. Også til de lidt tungere tekster som kommer fra tid til anden.