Tjeklister for arbejdsskade

Områdegruppen har, i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter og Dansk Jernbaneforbunds arbejdsskadesagsbehandler, lavet 4 lister med ting som er vigtige at huske i forbindelse med en arbejdsskade samt en liste med supplerende bemærkninger.

Du kan hoppe frem og tilbage imellem listerne ved hjælp af bjælken til højre på denne side. (Bemærk at disse vises i bunden af siden på visse mobile enheder)

Tjekliste for:

Erhvervssygdomme og arbejdsbetingede lidelser (skader der kommer over tid)

  1. Hvis du enten får mistanke om at have pådraget dig en erhvervssygdom eller en arbejdsbetinget lidelse, så skal du som udgangspunkt kontakte din egen læge/anden læge, og bede lægen om at henvise til en Arbejdsmedicinsk klinik (AMK) og lade AMK anmelde ”sagen”.
  2. Da en anmeldelse kræver en diagnose, så kan din egen læge/anden læge henvise dig til Arbejdsmedicinsklinik (AMK), og lade AMK anmelde ”sagen”.

Ovenstående anbefales af både Dansk Jernbaneforbund og Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB – skulle dette give problemer kontakt da en af nedenstående personer.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Dansk Jernbaneforbunds arbejdsskadessagsbehandler Mikael Kristensen på telefon 3613 2514 eller på mail mk@djf.dk , din lokale tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant eller LPO DSB Områdegruppebestyrelsesmedlem Hans Schøn Merstrand på telefon 24688076.