Lokalgruppebestyrelse Aalborg

Bjarne Aunsberg
Bjarne AunsbergLokalgruppeformand
Henrik Rosenkilde
Henrik RosenkildeLokalgruppenæstformand
Stefan Hristou
Stefan HristouLokalgruppekasserer