Lokalgruppebestyrelse Næstved

Kim Kromann
Kim KromannLokalgruppeformand
Ruben Schmidt
Ruben SchmidtLokalgruppenæstformand
Niels Kranker Henning
Niels Kranker HenningLokalgruppekasserer
Glenn Nøttrup Lind
Glenn Nøttrup LindLokalgruppebestyrelsesmedlem