Områdegruppebestyrelse 2018-01-30T15:09:25+00:00

Områdegruppebestyrelse

Områdegruppen ledes af en områdegruppebestyrelse p.t. bestående af 17 personer:
  • Områdegruppeformanden
  • Områdegruppenæstformanden
  • Områdegruppekassereren
  • Samtlige lokalgruppeformænd (p.t. 14, hvoraf den ene indgår i den daglige ledelse)
Områdegruppens drift varetages af en daglig ledelse på 4 personer, alle valgt på områdegruppens generalforsamling

Daglig ledelse

Søren Max
Søren MaxFormand
Jan B. Danielsen
Jan B. DanielsenNæstformand
Hans S. Merstrand
Hans S. MerstrandKasserer
Peter Kanstrup
Peter KanstrupMedlem daglig ledelse