Områdegruppen LPO DSB

Områdegruppen ledes af en områdegruppebestyrelse bestående af 5 personer:
  • Områdegruppeformanden
  • Områdegruppenæstformanden
  • 3 medlemmer af Områdegruppebestyrelsen
Områdegruppens drift/økonomi varetages af Områdegruppebestyrelsen.
Områdegruppebestyrelsen er valgt på områdegruppens Repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabet består af Områdegruppebestyrelsen og samtlige lokalgruppeformænd (p.t. 12) og lokalgruppenæstformænd (p.t. 12) Se lokalgrupperne her

Områdegruppebestyrelsen

Peter Kanstrup
Peter KanstrupFormand
Kent Larsen Jensen
Kent Larsen JensenNæstformand
Ole Bang
Ole BangMedlem af Områdegruppebestyrelsen
Hans S. Merstrand
Hans S. MerstrandKasserer/medlem af Områdegruppebestyrelsen
Thomas Knudsen
Thomas KnudsenMedlem af Områdegruppebestyrelsen