LPO som bisidder

En vigtig del af den daglige medlemspleje i LPO er bistand til de medlemmer som på forskellig vis får problemer i ansættelsesforholdet, f.eks. som følge af sikkerhedssager, fravær og uønsket adfærd.

Hvis du som lokomotivførere i DSB indkaldes til tjenstlig afhøring eller tjenstlig samtale, herunder fraværssamtale, har du ret til at medbringe en bisidder. Bisidderens rolle er at sikre, at dine rettigheder iagttages under afhøringen / samtalen, hvilket er utrolig vigtigt, da sagsbehandlingen kan få betydning for dit ansættelsesforhold. Desuden søger vi altid at medvirke til at holde fokus på den faktuelle baggrund for samtalen og forhold i relation hertil.

Det er derfor utrolig vigtigt, at du – hvis du indkaldes til en tjenstlig afhøring / samtale – gør brug af din ret til at medbringe bisidder. Vi kan desværre ikke love, at vi kan få faktuelle hændelser til at forsvinde, men vi kan love, at dine rettigheder bliver forsvaret. Kontakt din lokale tillidsrepræsentant – for din egen skyld…