Tjeklister for arbejdsskade

Områdegruppen har, i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter og Dansk Jernbaneforbunds arbejdsskadesagsbehandler, lavet 4 lister med ting som er vigtige at huske i forbindelse med en arbejdsskade samt en liste med supplerende bemærkninger.

Du kan hoppe frem og tilbage imellem listerne ved hjælp af bjælken til højre på denne side. (Bemærk at disse vises i bunden af siden på visse mobile enheder)

Tjekliste for:

Arbejdsulykke med vold eller trusler

  1. Bliver du udsat for enten vold eller trusler, så kontakt altid straks politiet og anmeld sagen. Hændelsen skal være anmeldt til politiet inden 72 timer, ellers kan du miste muligheden for erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, tingskade, udgifter til behandling m.v. Husk at bede om en kvittering for anmeldelsen, som efterfølgende kommer i din digitale post (se herefter punkt 7).
  2. Anmeld også altid arbejdsulykken intern i DSB, for såvel både vold og trusler, enten via leder eller vagthavende/påkørselsvagten.
  3. Opsøg altid skadestue/læge hurtigst muligt, for korrekt registrering af arbejdsulykken – husk at fortælle om alle gener til lægen. Det skal beskrives at det er sket på din arbejdsplads med præcis stedsangivelse.
  4. Dokumenter altid din arbejdsulykke – bevisbyrden er altid din. Sørg derfor altid for at sikre dokumentation hurtigst muligt, f.eks. ved foto, video, vidner som skriver deres observationer ned, lægenotater osv.
  5. For at undgå fejl og misforståelser ved anmeldelse af arbejdsulykke bør du altid sende præcise oplysninger om hændelsesforløb, tid, sted, evt. vidner, fotodokumentation osv. til DSB/virksomheden.
  6. DSB/virksomheden skal anmelde din anmeldelse til DSB’s forsikringsselskab inden 14 dage fra din anmeldelse (se regler herfor på listen for supplerende bemærkninger på vores hjemmeside). Du skal modtage en kopi af anmeldelse i din digitale post, ellers er den ikke registreret som anmeldt.
  7. Kontakt altid Dansk Jernbaneforbunds arbejdsskadessagsbehandler når du har fået kvittering for din anmeldelse i din digitale post (gælder både anmeldelsen til politiet og den fra DSB) – det er din garanti for korrekt sagsbehandling i din sag.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Dansk Jernbaneforbunds arbejdsskadessagsbehandler Mikael Kristensen på telefon 3613 2514 eller på mail mk@djf.dk , din lokale tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant eller LPO DSB Områdegruppebestyrelsesmedlem Hans Schøn Merstrand på telefon 24688076.