Perronovergang i Ringe

Lokalgruppebestyrelsen er utrolig glad for, at perronovergangen i Ringe langt om længe er blevet lukket. Det har bestemt ikke været uden sværdslag. Tak til alle der på den ene eller den anden måde har medvirket til denne løsning. Mange farlige hændelser – og fremtidige ulykker – vil nu blive undgået. Det er naturligvis ikke gået vores næse forbi, at der fra tid til anden fortsat er personer, der forcerer de ellers meget tydelige afspærringerne og passerer skinnerne der, hvor perronovergangen engang var. I vores optik må der være tale om ”tosser og andet godtfolk”. Mennesker hverken vi – eller andre – kan nå med kampagner, pisk eller gulerod. Folk der ser stort på enhver afspærring og trodser enhver fare, hverken kan eller vil vi bruge mere tid på.

 

Ny forening for pensionerede lokomotivførere i Odense (og Nyborg)

Efter et forholdsvist langt tilløb har en kreds af pensionerede kollegaer oprettet en forening for pensionerede lokomotivførere i Odense og Nyborg. Foreningen vil søge at fastholde kontakten mellem de pensionerede lokomotivførere, bl.a. ved at afholde et antal arrangementer. Hans ”Håndværker” er formand, Arne Phillip kasserer og Per ”Pjat” bestyrelsesmedlem. Lokalgruppebestyrelsen er af den opfattelse, at det er et virkelig godt initiativ og ønsker den nye forening held og lykke. Vi har en ambition om at holde en tæt kontakt og et håb om, at vi i fremtiden kan afholde fælles arrangementer, hvor dette – af begge foreninger – skønnes fornuftigt.

 

Indkøb af pen med logo

Lokalgruppebestyrelsen har på mødet d. 12. december besluttet at indkøbe en kuglepen / pegepen til iPad til samtlige medlemmer. Pennen bliver forsynet med et lille logo. I skrivende stund har vi ikke en afklaring omkring levering. Det bliver dog næppe før engang i begyndelsen af januar 2018.

 

Julegave til kollegaer på job juleaften

I lighed med tidligere år indkøbes en lille ting (gavekort og lidt godt til ganen) til de kolleger, der må tage den sure tjans juleaften i det mest ubelejlige tidsrum. Jf. beslutning på seneste generalforsamling, er dette tidsrum udvidet, så der er en lille ting til alle de, der er på job i hele – eller dele – af tidsrummet 18-21.

 

Rundstykker på stuen i forbindelse med bestyrelsesmøder

Lokalgruppebestyrelsen har – inspireret af andre lokalgrupper i LPO – besluttet, at fremtidige bestyrelsesmøder indledes med fælles morgenmad på stuen, hvor kassereren medbringer rundstykker i et større antal, så der forhåbentlig er nok til de medlemmer, der på depotet på det pågældende tidspunkt. Datoen for næste bestyrelsesmøde fremgår altid nederst på lokalinfo.

 

LPO Odenses ordinære generalforsamling 2018

LPO Odense afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 24. januar 2018 kl. 13.30 i Hjallese Forsamlingshus. Indkaldelse og forslag til dagsorden udsendes fredag d. 15. december. Husk at forslag til generalforsamlingen skal afleveres senest tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 12.00.

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste møde afholdes tirsdag d. 16. januar 2018. Sager til behandling på mødet skal afleveres senest dagen før.

 

Lokalgruppebestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår