Generalforsamlingen afholdes

 

Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 13.30 hos

 

3F Fredericia

Venusvej 32

7000 Fredericia

 

Der er følgende forslag til dagsorden:

 

 1. Mødets åbning
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Fastsættelse af forretningsorden
 4. Valg af generalforsamlingens tillidsmænd
 5. Aflæggelse af beretning
 6. Orientering om økonomi
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg:
  1. Områdegruppeformand (4 år)
  2. Et medlem af den daglige ledelse (4 år)
  3. 2 hovedbestyrelsessuppleanter (2 år)
  4. 2 bilagskontrollanter (2 år)
  5. 1 bilagskontrollantsuppleant (2 år)
 9. Indlæg ved indbudte gæster
 10. Mødets afslutning

 

Det skal bemærkes, at områdegruppebestyrelsen på mødet d. 28. november 2019 har nedsat et strukturudvalg, som skal komme med forslag til områdegruppens generalforsamling d. 25. marts. Det forventes, at strukturudvalgets forslag – hvis det vedtages – vil påvirke punkt 8: Valg.

 

Medlemmer af DJ LPO DSB og lokomotivførere pensioneret fra en af områdegruppens lokalgrupper har – jf. vedtægterne §5, stk. 1 – adgang til at overvære områdegruppens generalforsamling. Har det din interesse, så meddel det venligst til Hans Schøn Merstrand på mail hamer@dsb.dk senest den 11. marts 2020. Bemærk! Jf. vedtægterne kan den daglige ledelse fastsætte begrænsninger i deltagerantallet (f.eks. pga. pladsforhold).

 

Generalforsamlingen indledes med en lille frokost kl. 12.30. Når dagsordenen er udtømt (formentlig ca. 17:30) vil der blive serveret aftensmad.