Accept af vurdering i forbindelse med MUS

 

LPO DSB’s daglige ledelse er blevet gjort bekendt med, at de lokomotivførere, der har været til MUS samtale med vurdering, efterfølgende er blevet bedt om at gå ind på abc.dsb og der kvittere på ”læst og accepteret”.

LPO DSB og DSB Togdrift har imidlertid aftalt – i det enighedsnotat omkring MUSV, som blev omtalt på lokalgruppe generalforsamlingerne i januar – at lokomotivpersonalet naturligvis ikke kan tvinges til at acceptere vurderingen.

Det er derfor alene op til den enkelte medarbejder om vedkommende ønsker at kvittere for MUSV.

LPO DSB kan oplyse, at ledelsen i Togdrift F&R overfor os skriftligt har givet udtryk for, at de er enige i nærværende tolkning, og at din eventuelle manglende accept ikke har betydning for registreringen af MUSV.