Vedr. kampagne for bedre rengøring af førerrum

 

I forbindelse med MTAPV 2015 kom det – endnu engang – frem, at rigtig mange lokomotivførere finder rengøringen af vores arbejdsplads kritisabel. Der er på den baggrund iværksat nogle initiativer. Bl.a. vil det (jf. Fremførings nyhedsbrev fra februar 2016) være en opgave for gruppeledere på førerrumstilsyn, at kontrollere rengøringsstandarden i førerrummene og i øvrigt spørge ind til lokomotivførerens oplevelse af samme.

 

I førerrumsgruppen – Gruppe 3.2F – er den manglende / utilstrækkelige rengøring af vores førerrum også blevet drøftet. LPO DSB har i den forbindelse meddelt, at vi agter at iværksætte en kampagne for bedre rengøring af førerrum baseret på lokomotivpersonalets indberetninger.

 

Som sagt så gjort. I tråd med vores kampagne for bedre indberetningskultur (jf. medlemsinformation nr. 05- 2016), skydes kampagnen i gang med nærværende information.

 

Da det på nuværende tidspunkt desværre ikke er muligt at indmelde manglende / utilstrækkelig førerrumsrengøring på en hensigtsmæssig måde via DDI på iPad’en, har vi, med hjælp fra Drift F&R, i stedet fået en aftale med Susanne Skov Tillan, som er DSB’s kontraktansvarlige i forhold til ISS togrengøring. Aftalen er, at du – når / hvis du oplever manglende / utilstrækkelig rengøring i førerrum – tager et foto med iPad’en* og sender dette foto i en mail på: stillan@dsb.dk. I mailen beder vi dig oplyse:

  • Dato og klokkeslæt
  • Litranummer
  • Location (hvor fotoet er taget, P-rist, station, klargøringsenhed / område).
  • Eventuel forklarende / uddybende bemærkninger

 

Husk! Fotodokumentation betyder noget. Det er derfor vores håb, at indmeldingerne kan bidrage til en forbedret rengøringsstandard.

 

Med håbet om din positive deltagelse…

 

*) Sådan tager du et foto med iPad’en og vedhæfter dette til en mail: Åbn ”Kamera-app’en”. Tag et foto ved at trykke på den hvide cirkel til højre på skærmen. Fotoet lægger sig automatisk ned i den app, der hedder ”Fotos”. Når du har tiden til det, så åbner du din DSB mail. Skriv ny mail (tryk på ikonet nederst til højre med blyanten). I emne feltet skriver du ”manglende førerrumsrengøring”. Tryk nu på vedhæft (papirklipsen). Vælg ”vedhæft eksisterende foto” og vælg fotoet fra mappen ”Øjeblikke” (ved du, at det er det seneste foto, du har taget, vælg da i stedet ”vedhæft seneste foto”).