Så er der langt om længe opnået forståelse med ledelsen omkring indholdet af den nye TR-aftale og LPO’s tillidsrepræsentanter er derfor tilbage i arbejdstøjet.

 

Uenigheden, der indtil nu har blokeret for aftalens implementering, har været i forhold til, om der kunne fordeles timer til tillidsvalgte, som ikke stod på den liste, der anerkendes af DSB. Her er der nu fundet en løsning frem til 1. april 2020, som gør, at vi kan komme i gang med arbejdet, og som giver tid til at finde nogle brugbare løsninger fremadrettet, hvis der bliver behov for dette.

 

Der har også været uenighed om anvendelse af Jernbaneoverenskomstens muligheder for frikøb af personer til TR-arbejde. Her er der nu enighed om, at dette er muligt, men der udestår en række praktiske forhold, som skal afklares.

 

Ovenstående afklaringer betyder, at tillidsrepræsentanterne igen kan udføre deres virke, både centralt i forhold til DSB’s ledelse, og – hvilket naturligvis er vigtigt for medlemskredsen – lokalt på depoterne. Det skal bemærkes, at der kan gå en kortere periode, inden ovenstående er helt på plads, da alle TR jo er tjenestefordelt og kører tog.

 

Det er desuden værd at notere, at den nye TR-aftale giver anledning til en række udfordringer, primært fordi den afsatte tid til tillidshvervene er beskåret i forhold til tidligere. Den begrænsede tid til lokalt TR-arbejde, vil formentlig komme til at give nogle udfordringer på en række depoter.

 

Opfordringen herfra er derfor: Spørg din lokale tillidsrepræsentant om, og hvordan, du kan hjælpe vedkommende med at få bedre tid til det faglige arbejde. Måske er det tjenestebytninger, der er brug for? Måske vil det være en hjælp, hvis så mange rådighedstjenester (RDX) og Jor-tjenester, som muligt, udføres af din lokale tillidsrepræsentant, så vedkommende er til stede på depotet? Til glæde for fællesskabet og dermed også dig selv.

 

Du kan læse mere om den nye TR-aftale og dens udfordringer i det seneste nummer af Det Blå Blad.