Hvis du tidligere har haft en arbejdsskade, og mener at have fået et ”tilbagefald på arbejdsskaden”, evt. i forbindelse med fravær, smerte, psykisk reaktion osv., så skal det behandles som tilbagefald på arbejdsskaden. Det skal ske med henvisning til, hvilken arbejdsskade der er tilbagefald på.

 

I forhold til DSB skal du kontakte din nærmeste leder, som skal registrere dit tilbagefald på arbejdsskaden under ”fravær” i SAP, under koden ”tilbagefald”. Dermed kobles tingene sammen med selve arbejdsskaden (i DSB).

 

Du skal altid sikre dig lægefaglig/sundhedsfaglig dokumentation for dit tilbagefald. Den skal bruges for den eventuelle videre sagsbehandling og måske erstatningssag. Årsagen er, at du som udgangspunkt har bevisbyrden.

 

LPO DSB opfordrer altid til, at du tager kontakt til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsskadesagsbehandler Mikael Kristensen på telefon: 3613 2514 eller mail: mk@djf.dk

 

Husk: At du som udgangspunkt – som nævnt tidligere – altid har bevisbyrden ved en arbejdsskade og ved tilbagefald på en arbejdsskade. Du skal derfor selv sikre vidner, lægefaglige udtalelser, foto og andet relevant bevismateriale, der kan dokumenter din sag.