DSB (Jane Vad Christensen) har d. 15. oktober udsendt en ”information omkring normberegning”. Det er naturligvis udmærket, at der nu – efter lang ventetid – kommer noget information. Desværre er informationen noget sparsom omkring de mange reguleringer af frihedskonti, men ledelsen har dog oplyst, at der – som følge af fejl i normberegningen for tjenestemænd i reserven – har været en regulering, som har påvirket tjenestemændenes afspadseringskonto. Alle andre kvoter / frihedssaldi skulle være på plads. Ledelsen har i hvert fald ikke hørt andet. Hvis der er medarbejdere som mener, at det ikke er korrekt, vil ledelsen gerne have nogle konkrete eksempler.

 

Da vi i LPO har ladet os fortælle, at en del medlemmer har nogle ret store udfordringer med at finde hoved og hale i deres kvoter på Ferieplan, har vi følgende opfordring:

  • Medlemmer, som fortsat mener, at der er fejl i opgørelsen af deres kvoter / frihedssaldi, skal kontakte deres gruppeleder på mail med kopi til lokalgruppeformanden.
  • Medlemmer, som har uafsluttede sager vedr. normberegning og kvotetræk, skal på mail rykke for en afklaring. Dette skal ske til Jane Vad Christensen med kopi til lokalgruppeformanden.

Det kan i begge tilfælde være fornuftigt at bede om en uddybende forklaring omkring de reguleringer, DSB har lavet på dine frihedskonti.

 

Det skal her bemærkes, at det altid er virksomhedens ansvar, at frihedssaldi og kvotetræk er korrekte. Det har ledelsen anerkendt. Der kan derfor være en anden udløber af ovenstående omkring fejl i normberegningen.

 

LPO har nemlig en formodning om, at et antal medlemmer, som – ganske vist uretmæssigt – har fået tilskrevet et mindre antal timer, som de så har søgt, fået bevilliget og har afholdt, uagtet tilskrivningen er en fejl, kan være berettiget til timerne. Årsagen er, at de kan have handlet i det, der kaldes ”god tro”.

 

Princippet om ”god tro” er anerkendt af DSB, spørgsmålet er blot, hvor grænsen for at handle i god tro egentlig går? Det skal vi have afklaret, det vil derfor være til stor hjælp, hvis vi får nogle konkrete eksempler indsendt (ligeledes via lokalgrupperne).

 

LPO vil slutte nærværende medlemsinformation med en generel opfordring til medlemskredsen, om selv at registrere arbejdstid (og overarbejde). Man kan enten benytte det regneark, der blev udsendt via lokalgrupperne tilbage i februar-marts 2019 (og som på mail er vedhæftet denne info), eller blot registrere dagens tjenestetid, mv. i DJ-lommebogen.