LPO har fået en del henvendelser fra lokomotivfører (K) i tur omkring korrigeringsregler, og om hvorvidt disse også gælder, når kørelæreren er sat op til kørsel med elev.

 

Svaret er ja. Arbejdstidsaftalen er, jf. aftalens pkt. 1, gældende for såvel lokomotivførere, som lokomotivførere kørelærere, og i øvrigt også LKI, der udfører tjeneste som lokomotivfører.

 

Det fremgår af aftalens pkt. 6, at tjenester kan korrigeres med (op til) 90 minutter indtil 28 dage før, herefter 45 minutter indtil 8 dage før. Bemærk dog, at seneste frist for ændring af start / sluttid frem til og med 4. januar 2020, er 5 dage før.

 

Hvis man som kørelærer, uanset om man kører i tur eller i reserven, sættes op til arbejdsopgaven EUP (praktisk efteruddannelse på litra), gælder regler vedr. arbejdstid under uddannelse, jf. arbejdstidsaftalen pkt. 11, da EUP er en uddannelsesdag.

 

Uddannelsesdage skal være meddelt senest 5 uger (35 dage) før. Hvis det er nødvendigt, kan der før, under og efter kurset blive ændret på møde / sluttid af hensyn til 11 timers overgang, samt fridage eller normnedsættende dage. Det skal her bemærkes, at placering af en evt. flyttet fridag i den forbindelse aftales med den berørte medarbejder (også hvis denne er kørelærer). Der forventes en nærmere præcisering af regler for ændring af møde / sluttid i forhold til uddannelse, senest når LKF-håndbogen udsendes.

 

Kørelærere sat op til kørsel med elev er ikke aftalemæssigt stillet anderledes i forhold til tjenesteændringer end andre kørelærere og lokomotivførere.