Det fremgår af Drift F&R’s seneste nyhedsbrev, at søgning af ferie fra d. 15. januar 2019 skal ske senest 6 uger før, dvs. 21 dage tidligere end nu. Ændringen sker – man fristes næsten til at sige: ”som vanligt” – uden forudgående drøftelse, uden forudgående underretning af LPO og i øvrigt kort før et aftalt forhandlingsmøde, som bl.a. omhandler ny ferieaftale. LPO DSB har på den baggrund kraftigt opfordret til, at eksisterende procedure for feriesøgning fastholdes indtil ny ferieaftale foreligger. Det har Driftschefen afvist. Det er på den baggrund vanskeligt at opfatte beslutningen om at ændre feriesøgetidspunkt, som andet end en provokation og et simpelt forsøg på at lægge de kommende forhandlinger hindringer i vejen.

 

Nærlæses indlægget i nyhedsbrevet vil de mest opmærksomme måske bemærke, at indlægget løfter sløret for endnu en forringelse, nemlig ændring, eller bortfald, af frihed til sorg og glæde. Det er svært ikke at læse indlægget som om, det kan være slut med at få frihed til bryllupper, begravelser og runde fødselsdage i din allernærmeste familie. Skulle nogle af dine allernærmeste – gud forbyde det – gå bort og lade sig begrave en dag, hvor det ikke passer ind i DSB’s produktionsplaner, så kunne det tyde på, at det fremadrettet bliver uden din deltagelse. Der er åbenbart ingen grænse for, hvor lavt DSB vil synke, når det kommer til forringelser af medarbejdernes vilkår. Hvis det var det, den administrerende direktør mente med ordene ”fair” og ”respekt” i hans julehilsen, vil vi gerne have os frabedt.

 

Skulle ledelsen henover jul og nytår beslutte ikke at iværksætte yderligere angreb på vores medarbejderrettigheder, mødes arbejdsgruppen vedr. arbejdstid, medarbejderindflydelse, mv. igen d. 8. januar. Her er det, som nævnt, allerede aftalt at forhandlingerne skal omhandle ferie, herunder ferievalg, feriesøgning, mv. LPO DSB vil her – ud over de krav vi i øvrigt har til en aftale – forlange, at ledelsen lever op til den indgåede aftale omkring sommerferievalget 2019 af 7. december 2018. Med afsæt i nyhedsbrevet fra Drift F&R, bliver vi desuden nødt til at få en drøftelse omkring frihed ved sorg og glæde, med henblik på at få afklaret, om de generelle bestemmelser, der fremgår af DSB’s intranet, forsat er gældende – også for lokomotivførere i Drift F&R.

 

For pokker, hvor er der bare langt hjem. Uanset hvor god en fornemmelse man forlader en forhandling med – hvilket faktisk var tilfældet ved seneste forhandlingsmødes afslutning d. 18. dec. – udfordres troen på at være på rette vej hele tiden, fordi ledelsen åbenbart ikke kan lade være med at proklamere nye konfliktskabende tiltag.

 

Trods denne triste konstatering, ønsker LPO DSB alle medlemmer en glædelig jul. Hilsner i forhold til nytåret venter vi med, da ledelsen sagtens kan nå at lancere tiltag inden da, som afstedkommer endnu en medlemsinfo inden 2018 bliver til 2019.