Åbent brev til:
Personaledirektør
Inger Ørum Kirk
Udsendt til:
Relevante ledere / chefer
Udvalgte tillidsrepræsentanter
Offentliggjort via lpo-dsb.dk
LPO har med nogen forudring læst indlægget på abc.dsb fra d. 19. juli fra teamleder, Carsten Galler: “Vi rejser os da op for vores kunder” klik her. Nu kan ingen jo tage oplevelsen fra Carsten Galler, og naturligvis har han – i lighed med alle andre medarbejdere i DSB – lov til at have sin mening. Når LPO alligevel føler anledning til at kommentere indlægget overfor dig, er det fordi du, via dine holdninger / kommentarer, ændrer artiklen fra et partsindlæg til en formel holdning udsendt fra den øverste ledelse i DSB.
Men helt ærligt, prøv nu lige at hold fast i proporationerne her!
Essensen er. at en teamleder har spottet tre medarbejdere i uniform, der i en konkret situation ikke har rejst sig op for stående kunder i et bestemt tog. Det perspektiveres, til at vi alle, altid skal rejse sig op for enhver i et hvilket som helst tog?
LPO tror det bliver vanskeligt at finde nogen som er væsentlig uenig i det fremførte grundsynspunkt omkring fokus på kunderne. Men…
  • Hvad er baggrunden og sammenhængen i den konkrete sag? Kunne det tænkes, at der var en bagvedliggende årsag? For det er vel undersøgt?
  • Hvor stort er det fremførte problem siden der perspektiveres så bredt og ofres spalteplads på de 3 uniformerede medarbejderes påstående udåd?
    • Jeg spørger, fordi jeg har pendlet i mere end 10 år – ofte i overfyldte tog – og jeg har aldrig oplevet noget tilsvarende? Det samme gælder i øvrigt for de medarbejdere i DSB, jeg har haft lejlighed til at tale med, og som ofte pendler.
    • Jeg spørger også, fordi jeg ved, at en del pendlende medarbejdere de senere år har valgt at køre til / fra arbejde i civil, da de ikke ser sig i stand til / har lyst til at betjene vores stadig mere frustrerede kunder i tog med stadig færre / intet togpersonale
  • Hvis problemet ikke er yderst begrænset (eller ikke eksisterende), er det da undersøgt, om der kunne være en sammenhæng med de meget restriktive regler, der de senere år er kommet for at tage ophold i førerrum? Regler som jo i sagens natur tvinger pendlende / pass-rejsende medarbejdere til at tage plads i toget
LPO forstår ikke hverken den åbenlyse proporationsforvrængning, timingen eller hensigten. Det er vores opfattelse, at indlægget bidrager negativt til den i forvejen anspændte stemning, der p.t. hersker på arbejdspladsen, og vi har i den kontekst vanskeligt ved at forstå, hvad det er for et tankesæt, der ligger til grund for ledelsen handlemåde i nærværende sag.
Med venlig hilsen
Peter Kanstrup
Dansk Jernbaneforbund
Medlem af LPO DSB’s daglige ledelse og fungerende områdegruppeformand
Mobiltlf.: 2468 7327