brevlogoLokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

Medlemsinformation

Medlemsinformation nr. 15           02.07.2013

 

 

Medlemsmøder

LPO’s daglige ledelse afholder et antal medlemsmøder rundt om i landet i august måned.

 

I kølvandet på de mange nye tiltag fra ledelsen i DSB – ny UA aftale, kvalifikationsløn, sikkerhedsbreve, ændrede regler for fribefordring, mv. – er der opstået et forøget behov for dialog med medlemskredsen.

 

Vi påtænker at indlede mødet med et kort indlæg omkring den generelle situation i DSB, herefter er ordet frit.

 

Medlemsmøderne afholdes således:

  • Aarhus: Torsdag d. 8. august kl. 10.00 og kl. 14.00 i mødelokalerne, Ny Banegårdsgade 48.
  • Fredericia: Tirsdag d. 13. august kl. 10.00 i Teknikgården
  • Odense: Tirsdag d. 13. august kl. 14.00 i mødelokalet på depotet
  • København: Torsdag d. 15. august kl. 10.00 og kl. 14.00 i mødelokalerne, Banegårdspladsen 7 (opgangen ved LKI’erne)

 

Vi har pga. ferie, flytning og anden mødeaktivitet desværre ikke kunnet finde de nødvendige 14 dage, som en rundrejse til samtlige tjenestesteder tager. Vi har i stedet valgt at afholde medlemsmøderne på de største og geografisk mest centrale depoter, hvor medlemmer fra andre tjenestesteder end de nævnte naturligvis også er velkomne. Vi håber på forståelse for denne beslutning.

 

Områdegruppen vil være vært med en kop kaffe og kage til møderne.

 

Med venlig hilsen

Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB