Nyheder og informationer

2012, 2023

Medlemsinformation nr. 36-2023 Valgte arbejdsmiljørepræsentanter Ab, Ar, Fa og Kh/Hg

20 december, 2023|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 36-2023 Valgte arbejdsmiljørepræsentanter Ab, Ar, Fa og Kh/Hg

I fortsættelse af LPO-medlemsinformation nr. 34-2023 kan det oplyses, at arbejdsmiljørepræsentantvalget nu er afsluttet i de dækningsområder, hvor der har været kampvalg.   Følgende blev valgt: Aalborg: Theis Depenau Møller (genvalgt) Aarhus: Brian Jensen (nyvalgt) Fredericia: Jan W Møller (nyvalgt) København / Helsingør: Christian Kragh Jessen og Ann-Mette Juul Jensen (begge genvalgt)   Vi vil [...]

1212, 2023

Medlemsinformation nr. 35-2023 Lokomotivførermangel og rekruttering

12 december, 2023|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 35-2023 Lokomotivførermangel og rekruttering

Som de fleste nok har bemærket, er der efterhånden ret udtalt mangel på lokomotivførere i Drift F&R. Det er dybt bekymrende, når perioden mellem efterårsferien og jul, som traditionelt byder på et betragteligt personaleoverskud, i år har været præget af perioder med alt for få LKF. Da vi næppe inden for en kort tidshorisont får [...]

112, 2023

Medlemsinformation nr. 34-2023 Valgte arbejdsmiljørepræsentanter og kommende valg i Ab, Ar, Fa og Kh/Hg

1 december, 2023|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 34-2023 Valgte arbejdsmiljørepræsentanter og kommende valg i Ab, Ar, Fa og Kh/Hg

Det er nu ikke længere muligt at stille op til valg som arbejdsmiljørepræsentant. Ved deadline d. 30. november kl. 23:59 havde i alt 14 kollegaer meldt deres kandidatur. Der var kandidater i alle 8 dækningsområder i Drift F&R.   I nedenstående dækningsområder var der kun én kandidat. Følgende er derfor valgt: Esbjerg / Tinglev / [...]

2911, 2023

Medlemsinformation nr. 33-2023 LKF-håndbogen tilrettes vedr. SH-dage og tekniske tider EB

29 november, 2023|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 33-2023 LKF-håndbogen tilrettes vedr. SH-dage og tekniske tider EB

Som en del nok allerede har bemærket i Ferieplan, er der kun tilskrevet 8 SH-dage (helligdagsfridage) for 2024. Ændringen skyldes som bekendt, at Regeringen har valgt at fjerne Store Bededag som helligdag. Dette er allerede indarbejdet i gældende Jernbaneoverenskomst (JA OK) og da vores lokalaftaler knytter sig til JA OK, vil arbejdstidstidsaftalen blive tilrettet ved [...]

1711, 2023

Medlemsinformation nr. 32-2023 Opstilling af kandidater og arbejdsmiljørepræsentant (AMIR) valg

17 november, 2023|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 32-2023 Opstilling af kandidater og arbejdsmiljørepræsentant (AMIR) valg

Som man kunne læse i LPO’s medlemsinformation nr. 30-2023 har ledelsen opsagt rammeaftale om samarbejde om arbejdsmiljø i DSB og der er ikke opnået enighed om en ny arbejdsmiljøorganisation. I konsekvens heraf er antallet af arbejdsmiljørepræsentanter (AMIR) og den enkelte AMIR’s dækningsområde alene fastsat af arbejdsgiveren. Dette diktat er der hjemmel til i Arbejdstilsynets vejledning [...]

1311, 2023

Medlemsinformation nr. 31-2023 Til dig der har en lokomotivinstruktør i maven …

13 november, 2023|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 31-2023 Til dig der har en lokomotivinstruktør i maven …

Hvis du går med tanker om at søge nye udfordringer som lokomotivinstruktør i Operatøruddannelse, LKI-vagten eller Drift- og sikkerhedsvagten (eller et andet sted i DSB, hvor der søges lokomotivinstruktører) og måske endda er så heldig at komme i betragtning til jobbet, så har vi en opfordring til dig.   Tag en snak med din (måske) [...]

311, 2023

Medlemsinformation nr. 30-2023 Forvarsel om valg af arbejdsmiljørepræsentanter (AMIR)

3 november, 2023|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 30-2023 Forvarsel om valg af arbejdsmiljørepræsentanter (AMIR)

Som den opmærksomme læser af lederen i Det Blå Blad 4-2023 nok allerede har bemærket, har der siden DSB i foråret varslede en kraftig reduktion i antallet af arbejdsmiljørepræsentanter (AMIR) været en løbende dialog om en ny arbejdsmiljøorganisation (AMO) i DSB.   Det står nu fast, at det – trods dialog og mange møder – [...]

111, 2023

Medlemsinformation nr. 29-2023 Pilotprojekt vedr. mulighed for flere nattjenester for reserven i Fa, Ab og Kh i K24

1 november, 2023|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 29-2023 Pilotprojekt vedr. mulighed for flere nattjenester for reserven i Fa, Ab og Kh i K24

Som det fremgår af medlemsinformation nr. 28-2022 blev pilotprojekt vedr. mulighed for flere nattjenester for reserven i Fredericia evalueret i juni 2023.   Parterne blev ved den lejlighed enige om at udvide erfaringsgrundlaget. Som følge heraf udvides pilotprojektet fra K24 så det udover reserven i Fredericia også omfatter reserven i Aalborg og København.   Der [...]

3010, 2023

Medlemsinformation nr. 28-2023 LPO-stuemøder efteråret 2023

30 oktober, 2023|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 28-2023 LPO-stuemøder efteråret 2023

Repræsentanter fra områdegruppebestyrelsen afholder i den kommende periode følgende stuemøder:   Torsdag d. 9. november kl. 08:15 til 12:45 i København Mandag d. 27. november kl. 15:00 til 19:00 i Fredericia Tirsdag d. 28. november kl. 08:15 til 12:45 i København Mandag d. 11. december kl. 08:45 til 13:15 i Aarhus   Alle tider er [...]

1310, 2023

Medlemsinformation nr. 27-2023 Reserverammeture er nu indskrevet i LKF-håndbogen

13 oktober, 2023|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 27-2023 Reserverammeture er nu indskrevet i LKF-håndbogen

Som det fremgår af den information, vi har skrevet sammen med Personaleplanlægningen og som kan læses på abc (kan kun tilgås fra en DSB-enhed), er reserverammeturene nu evalueret. Parterne er enige om, at de har været en succes og de fortsætter derfor.   Reglerne for håndtering af reserverammeturene er samtidig blevet indskrevet i LKF-håndbogen.   [...]

910, 2023

Medlemsinformation nr. 26-2023 Rådighedsvagter og pauser

9 oktober, 2023|Kommentarer lukket til Medlemsinformation nr. 26-2023 Rådighedsvagter og pauser

Der har de senere år været en del forvirring omkring pauser i forbindelse med rådighedstjenester. Der er næppe tvivl om, at forvirring er opstået på baggrund af teksten i LKF-håndbogen, hvor det fremgår, at: ”Rådighedsvagt (RDG, RDX og RDO) er at betragte som pause… ”. Teksten er af Driftscenteret blevet udlagt således, at rådighedstjeneste, uanset [...]