19 07, 2020

Medlemsinformation nr. 24-2020 Korrigeringsregler

2020-07-19T20:27:00+01:0019 juli, 2020|

LPO modtager mange henvendelser omkring korrigeringsreglerne.

 

Selve reglen er sådan set simpel nok, og især punkt 2 og 3 ligner langt hen ad vejen den gamle korrigeringsregel, bortset fra, at der dengang kunne korrigeres indtil 5 dage før.

  1. En tjeneste må korrigeres med 90 min indtil 28 dage før
  2. En tjeneste må korrigeres med 45 min […]
14 07, 2020

Medlemsinformation nr. 23-2020 vedr. indtjening, afvikling og evt. tvangstildeling af ferie og anden frihed

2020-07-14T15:21:23+01:0014 juli, 2020|

Da der jævnligt er spørgsmål omkring indtjening og afvikling af ferie og anden frihed, og spørgsmål til om frihed kan tvangstildeles, har vi i nedenstående skema søgt at bringe et samlet overblik over gældende regler. Opmærksomheden henledes på, at nedenstående er gældende dags dato. Ændret lovgivning, ændrede overenskomstvilkår eller ændringer i lokalaftaler, kan / vil […]

25 06, 2020

Medlemsinformation nr. 22-2020 Skriftlig beretning fra områdegruppens generalforsamling 2020

2020-06-25T14:39:21+01:0025 juni, 2020|

Der har været et ønske om, at områdegruppegruppens skriftlige beretning fra generalforsamlingen d. 25. marts 2020 bliver tilgængelig.

 

Den kan læses her

 

Den skriftlige beretning indeholder bl.a. en ret detaljeret beskrivelse af hændelsesforløbet fra DSB’s indmeldelse i Dansk Industri til lokalaftalerne var i hus.

 

Beretningen er ret omfattende og kræver nok en god portion læselyst. Vi håber, […]

21 06, 2020

Medlemsinformation nr. 21-2020 Medlemsmøder i uge 40-41

2020-06-21T22:02:52+01:0021 juni, 2020|

Som en del af den nye struktur i LPO er det besluttet at områdegruppebestyrelsen afholder min. et årligt medlemsmøde på hvert depot / i hver lokalgruppe. Møderne vil have en varighed af ca. to timer. Der vil ikke være bestemte emner for møderne. Områdegruppebestyrelsen kommer med et kort indlæg og herefter vil det være det, […]

16 06, 2020

Medlemsinformation nr. 20-2020 Ændringer i områdegruppebestyrelsen

2020-06-16T21:12:39+01:0016 juni, 2020|

Brian Mattsson har meddelt, at han fratræder som lokalgruppeformand i LPO Nykøbing F efter intern uro. Brian har i konsekvens heraf set sig nødsaget til at forlade posten som områdegruppebestyrelsesmedlem.

 

Lokalgruppen i Nykøbing F har i den forbindelse meddelt, at næstformand Jakob Østergaard Elikofer d. 9. juni, er konstitueret lokalgruppeformand.

 

Områdegruppebestyrelsen beklager hændelsesforløbet og Brian beslutning, men […]

Go to Top