25 05, 2020

Medlemsinformation nr. 19-2020 Lokalaftale om grænseoverskridende persontransport til Sverige

2020-05-25T14:49:15+01:0025 maj, 2020|

Siden bortfaldet af de tidligere lokalaftaler har der været et stort ønske om at få det såkaldte Sveriges-tillæg indskrevet i en ny aftale. Der har samtidig været et ønske om, at de lokomotivførere, der uddannes i TTJ modtager det samme funktionstillæg som de, der allerede er uddannet.

 

Der har siden december 2019 været en række drøftelser […]

20 05, 2020

Medlemsinformation nr. 18-2020 Opdaterede lønsatser, mv. på hjemmesiden

2020-05-20T20:23:45+01:0020 maj, 2020|

De opdaterede lønsatser, mv. for såvel tjenestemænd som overenskomstansatte lokomotivførere, lokomotivfører kørelærere og lokomotivinstruktører er lagt op på vores hjemmeside www.lpo-dsb.dk.

 

Du finder oplysninger om lønsatser, mv. på hjemmesidens forside bag de blå knapper:

  • Løn TJM
  • Løn OVK
  • Løntillæg TJM / OVK

 

Bemærk!

Løn TJM består af to sider.

5 05, 2020

Sektionsinformation nr. 01-2020 Myndighedsanvisninger ved sidemandsoplæring under Corona-krisen

2020-05-05T15:01:05+01:005 maj, 2020|

De faglige organisationer har fået en række henvendelser fra medlemskredsen vedr. retningslinjer for sidemandsoplæring i disse Corona-tider. Henvendelserne drejer sig primært om Sundhedsstyrelsens (SST) generelle retningslinje, når det ikke er muligt at holde 2 meters afstand i den konkrete arbejdssituation (indøvelse i førerrum / indøvelse i tog).

 

Trods de udsendte retningslinjer fra DSB Arbejdsmiljø, har der […]

6 04, 2020

Medlemsinformation nr. 17-2020 Varslingsregler jf. indgåede aftaler

2020-04-06T13:18:40+01:006 april, 2020|

Det er altid trist at tage afsked, men lige præcis afsked med force majeure og DSB’s selvbestaltede varslingsregler, lever vi fint med.

 

Det fremgår af mailen: ”UPDATE  INFO – Korrigering- og underretning af ture Lkf F&R”, udsendt fra Planlægningen fredag d. 3. april, at DSB’s suspendering af varslingsregler ophører fra mandag d. 6. april.

 

Det har vi […]

4 04, 2020

Medlemsinformation nr. 16-2020 Hjemsendelse af tjenestemænd – er skriftlige tilbud bindende

2020-04-04T17:45:47+01:004 april, 2020|

Forud for hjemsendelserne med fuld lønkompensation som følge af bortfald af arbejde (indskrænket trafik), udsendte DSB Togdrift, Drift F&R d. 25. marts skrivelsen ”Mulighed for hjemsendelse af medarbejdere”.

 

Det fremgår af skrivelsen, at såvel OK-ansatte som tjenestemænd, hvis de hjemsendes, skal betale 1,67 dag for hver måned, de er hjemsendt. Mange reagerede og gav udtryk […]

Go to Top