31 03, 2019

Medlemsinformation nr. 08_2019 Endnu et konfliktskabende DSB tiltag – Ophør af TR repræsentation

2019-03-31T12:50:41+01:0031 marts, 2019|

Fra midnat d. 1. april ophører DSB’s anerkendelse af de tillidsrepræsentanter (TR) i DSB Togdrift, som virksomheden ellers allerede én gang har godkendt. Den umiddelbare årsag er, at det ikke er lykkedes at lande aftaler vedr. arbejdstid, mv., herunder en ny TR-aftale.

 

Uagtet de manglende aftaler, er det svært ikke at opfatte ledelsens opsigelse af samtlige […]

18 03, 2019

Medlemsinformation nr. 07_2019 Kampen for Fair Forhold i DSB fortsætter

2019-03-18T16:38:18+01:0018 marts, 2019|

I fortsættelse af de mistillidserklæringer, vendt mod ledelsen i DSB, som blev vedtaget på de lokale generalforsamlinger i januar / februar, blev der d. 11. marts afholdt et møde mellem LPO’s TR, repræsenteret ved områdegruppeformanden og lokalgruppeformændene og topledelsen i DSB, repræsenteret ved Flemming Jensen og Peter Schütze.

 

Der kan ikke refereres fra mødet, men LPO’s […]

8 03, 2019

Medlemsinformation nr. 06_vedr. overtrædelse af overenskomsten

2019-03-08T11:54:53+01:008 marts, 2019|

På de lokale generalforsamlinger var der rigtige mange spørgsmål vedr. tjenestetidsregler. Hvad gælder og hvad gælder ikke?

 

LPO DSB lovede at udsende en folder med de mest almindelige regler, hvilket er sket, og opfordrede til, at den enkelte lokomotivfører afleverede sin arbejdsseddel til lokalgruppen, såfremt der var mistanke om brud på overenskomsten.

 

Lokalgrupperne har indsendt et overvældende […]

22 02, 2019

Vedr. valg af medarbejderrepræsentant til DSB bestyrelsen

2019-02-22T09:12:35+01:0022 februar, 2019|

I forbindelse med det igangværende valg af medarbejderrepræsentanter til DSB bestyrelsen bakker en 100 % enig tillidsmandskreds i Lokomotivpersonalet Områdegruppe DSB (LPO DSB), i lighed med Sektionsbestyrelsen (fællesbestyrelse for stations-, tog og lokomotivpersonale i DSB), op om næstformand i Dansk Jernbaneforbund, Preben Steenholdt Pedersen.

Det er tillidsmandskredsens opfattelse, at der i en meget vanskelig situation er […]

20 02, 2019

Medlemsinformation nr. 05_2019 vedr. tjenestetid ved uddannelse

2019-02-20T18:25:54+01:0020 februar, 2019|

Trods Jernbaneoverenskomsten bestemmelse om, at ”Varigheden af den enkelte dags arbejde må max. være på 9 1/2 time” (Lokomotivpersonale Person §1, stk. 1), indkaldes der hver dag lokomotivførere til kurser, hvor varigheden af arbejdsdagen er længere end 9½ time.

 

Såvel LPO, som Dansk Jernbaneforbund, har rejst dette over for DSB med påstand om overenskomstbrud, uden virksomhedens […]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial