14 03, 2017

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmøde 14/3-2017

2017-03-16T20:20:57+00:00 14 marts, 2017|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt tirsdag d. 14/3 2017 kl. 09:00 på LPO kontoret Deltagere: Peter Kanstrup (PK), Morten Kruse Jørgensen (MKJ) Per Godsk Ottosen (PGO) Dennis Glad (DG) Søren Kingo Jensen (SKJ) referent Der var følgende dagsorden: ​ ​1.: Valg af ordstyrer og referent.​2.: Godkendelse af dagsorden. ​3.: Godkendelse af referat fra [...]

10 03, 2017

Medlemsinformation nr. 05_2017

2017-03-10T14:32:21+00:00 10 marts, 2017|

Vedr. 1. maj arrangement i Odense     LPO DSB holder igen i år 1. maj i Odense, hvor vi vil være en del af LO Fyns 1. maj arrangement, som afholdes i Kongens Have – lige over for Odense Banegård.   Det officielle arrangement starter kl. 12.30 med taler fra scenen, men vi er [...]

7 03, 2017

Medlemsinformation nr. 04_2017

2017-03-07T22:29:38+00:00 7 marts, 2017|

Vedr. genoptryk af LPO foldere   I forbindelse med det seneste års nyansættelser af lokomotivførere i DSB er der opstået behov for at få trykt et større antal af de tidligere udsendte LPO foldere vedr. arbejdstidsregler, korrigering og arbejdsskader, mv., således også vores nyeste kolleger er i besiddelse af disse foldere.   LPO DSB har [...]

3 03, 2017

Medlemsinformation nr. 03_2017

2017-03-03T15:34:03+00:00 3 marts, 2017|

Vedr. ændret procedure ved signalforbikørsler   LPO DSB er i forbindelse med en konkret sag blevet opmærksom på, at proceduren for håndtering af signalforbikørsler i DSB er ændret.   Uheldigvis er ændringen sket uden DSB Sikkerhed har underrettet LPO DSB. Vi har på den baggrund anmodet om en redegørelse, som kan kaste lys over såvel [...]

10 02, 2017

LPO Odense_lokalinfo februar 2017

2017-02-10T23:01:31+00:00 10 februar, 2017|

Konstituering og opgavefordeling Konstituering og opgavefordeling i LPO Odense, jf. beslutning på dagens lokalgruppebestyrelsesmøde: Næstformand: Søren Kingo Jensen Aktivitetsudvalg: Morten K Jørgensen (ansvarshavende) og Peter Kanstrup Ferieadministration: Søren Kingo Jensen (ansvarshavende) og Per Godsk Ottosen Turgruppen – udpeget af bestyrelsen: Morten Kruse Jørgensen Hjemmeside & Facebook ansvarlig: Morten Kruse Jørgensen Udenfor bestyrelsen: Bjørn Jensen fortsætter [...]