Generalforsamlingen 2015

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag d. 29. januar 2015 kl. 13.30 i Hjallese Forsamlingshus.

I henhold til vedtægterne § 6 skal evt. forslag til generalforsamlingen være os i hænde senest d. 21. januar kl. 12. I må meget gerne sende disse på mail til: pkanstrup@dsb.dk.

Jf. referat fra bestyrelsesmødet d. 15. december kan vi nu oplyse, at såvel Danny (kasserer), som Morten og Kent (bestyrelsesmedlemmer), søger genvalg. Desuden er vi bekendt med, at Palle L stopper i Turgruppen, og at Palle C og Frank Durand begge søger genvalg ligeledes til Turgruppen. Endelig er vi bekendt med, at Mark stiller op til den ledige post efter Palle L.

Lokalgruppebestyrelsen kan desuden oplyse, at vi får besøg fra Områdegruppens daglige ledelse, og at områdegruppeformand, Søren Max Kristensen vil komme med et indlæg under punktet eventuelt / afslutning.

 

Rangertider Odense

Da DSB Operation Sikkerhed og Arbejdsmiljø og Banedanmark har ønsket at fastholde en rangerhastighed i Odense i alle sidespor på 10 km/t er standard rangertiden d. 27. november blevet opmålt. Information herom er udsendt. Det er vigtigt, at der gives en tilbagemelding til lokalgruppen, hvis der er rangertider på konkrete tog, der ikke er tilstrækkelige.

 

Spadseretid til Kertemindesporet

Vores arbejdsmiljørepræsentant har opmålt en spadseretid ud til Kertemindesporet. Tiden er fastsat til 21 min. LPO Odense har modtaget underretning om, at parkering i Kertemindesporet kun vil blive anvendt i ekstraordinære driftssituationer.

 

Den gode lokomotivmandsgerning

LPO stiller fra næste nummer af Det Blå Blad, og på januars ordinære generalforsamlinger skarp på den gode lokomotivmandsgerning, altså faglighed i vores job. Hvad handler jobbet om, hvor skal fokus være? Hvem kører toget? Hvad vil det sige at tage ansvar og stå ved det? Og hvorfor roder tingene nogen gange rundt, når virksomhedens fokus i den grad er på rettidighed og kundeservice? Kampagnen kommer til at køre i en meget lang periode frem, med en række initiativer både på landsplan og lokalt.

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 21. januar. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.

 

Lokalgruppebestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår