Varme førerrum

Der er desværre også i år grund til at fokusere på de alt for høje temperaturer, der er i visse af vores førerrum på varme dage. Ikke bare de lokale arbejdsmiljørepræsentanter og vores repræsentanter i Gruppe 3.2F (førerrumsgruppen) har fokus på varme førerrum, også i LPO Odense er vi opmærksomme. Det er i sagens natur vigtigt, at de varme førerrum fejlmeldes. Det er ligeledes væsentligt, at den enkelte lokomotivfører er opmærksom på sikkerheden, da dyrekøbte erfaringer fra tidligere viser, at det kan være yderst vanskeligt at udføre sikkerhedsarbejde med fuld koncentration i meget høje temperaturer.

 

Vedr. K15

Der sker en række ændringer lokalt i Odense til K15, bl.a. som følge af ophør af kørsel med hoteltoget. Umiddelbart vil kørslen blive erstattet med anden kørsel, primært mod øst, således antallet i tur – som det ser ud i dag – bliver det samme som i K14. Det kan desuden oplyses, at regionaltogskørslen på Vestfyn – trods mange meldinger om det modsatte – fortsætter i samme omfang som hidtil. Det skal dog bemærkes, at regionaltrafikken på lidt mere end 150 dage i K15 køres med togbus, idet der kommer en del sporarbejde på strækningen.

 

Rygeforbud i DSB 1. juli (genoptryk)

Som det sikkert er alle bekendt indfører DSB totalt rygeforbud på virksomhedens område fra 1. juli 2014. Forbuddet omfatter også Banedanmarks arealer og al personale i uniform, uanset om man er på job eller ej. LPO’s daglige ledelse tager ikke stilling til selve forbuddet, men LPO deltager naturligvis ikke i håndhævelse. Der henvises til tidligere udsendt direktiv fra administrende direktør, Jesper T Lok, som beskriver medarbejderens rolle ved håndhævelse, eller rettere medarbejderens mulighed for at undlade håndhævelse. Hvis et medlem overtræder forbuddet vil overtrædelsen af DSB formentlig blive håndteret som en disciplinær personalesag. LPO stiller derfor – i lighed med øvrige personalesager – bisidder til rådighed, såfremt medlemmet måtte ønske dette.

 

Varme bremser MF

Driftschefen har d. 18. juni udsendt en information vedr. varme bremser på MF. Bemærk at informationen – af uransagelige grunde – ikke er udsendt via Den Digitale Rygsæk, men via mail. Indholdet er på flere punkter alarmerende, og sagen følges med stor alvor af LPO, m.fl. LPO Odense opfordrer fortsat til, at du i tilfælde af svigtende / nedsat bremseevne fortsætter kørslen med nedsat hastighed til næste station, evt. helt til endestationen, hvis du da ellers vurderer, at det er forsvarligt. Sørg for at fejlen meldes ind, og husk det er altid din vurdering, der er gældende.

 

Formanden afholder ferie…

Lokalgruppeformanden holder ferie i perioden 19. juni – 6. juli (begge dage inkl.) og igen i uge 32 (4. – 10. august). Henvendelse til LPO Odense kan rettes til Kent L Jensen, eller en af lokalgruppebestyrelsens øvrige medlemmer.

 

LPO Odenses kontordage i sommerperiode (uge 26-32, begge uger inkl.)

Jf. lokal aftale har LPO Odense en ugentlig kontordag i juni, juli og august. Disse afholdes (med mindre presserende sager opstår) således: Tirsdag d. 24. juni (Kent), tirsdag d. 1. juli (Kent), onsdag d. 9. juli (Peter), onsdag d. 16. juli (Peter), tirsdag d. 22. juli (Peter), tirsdag d. 29. juli (Peter) og en endnu ikke fastlagt dato i uge 32 (Søren). Info om sidstnævnte eftersendes.

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 1. september. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.