Fremtidig togbetjening Vestfyn og stationslukninger

Transportministeriet / Trafikstyrelsen har nu udsendt den længe ventede rapport vedr. fremtidig togbetjening på Vestfyn. Da det bedste forsvar som bekendt er et angreb, er denne rapport blevet fulgt op af en rapport om den fremtidige stationsstruktur på det statslige jernbanenet, hvor der sjovt nok også lige var fokus på det fynske område. Det er ikke behagelig læsning. LPO Odense gør brug af vores netværk og samarbejdspartnere for at kunne afværge mulige negative følger af rapportens forslag. Der henvises i øvrigt til referat fra lokalgruppebestyrelsesmødet d. 18. marts.

 

Vedr. Ferieplan

Der er kommet en ny version af Ferieplan, som gør det muligt at se antallet på venteplads (ud over norm) på ikke ledige dage (”de røde dage”) i Ferieplan.

 

Vinterferievalg

Der afholdes vinterferievalg tirsdag d. 6. maj. Yderligere information vedr. norm, søgeliste, mv. udsendes på særskilt information senest d. 6. april.

 

Fejl i normberegning reserverammeture

Der er en fejl i normberegningen i reserverammeturene. Evt. overtid beregnes i forhold til en norm på 7:00. Tjenestefordeleren har udsendt information til de berørte. Allerede indleverede overtids sedler tilpasses i forhold til ovennævnte, og nyt beregningsskema udarbejdes og udsendes i nær fremtid.

 

MQ – låsebeslag venstre førerrumsvindue

Som de fleste nok har bemærket, er der i de fleste MQ efterhånden monteret nyt låsebeslag til fastholdelse af MQ’s venstre førerrumsvindue i åben stilling. Beslaget er godkendt af førerrumsgruppe 3.2, og ideen med dette beslag er at sikre, at vinduesrammen ikke bankes ind i det opslåede sæde på den nye ledsagerstol. Der har været mange startvanskeligheder og i øvrigt også et par fejlmonteringer, herunder en del forundring i forhold til den indskrænkede åbning. Det kan oplyses, at det internationale mindstemål på min. 40 cm med et samlet areal på min 2000 cm2 overholdes.

 

Nedsat bremseevne MF

Der har igen været et par episoder med nedsat / svigtende bremseevne på litra MF. Det er af indlysende årsager vigtigt, at disse sager indmeldelse til DSB Jernbanesikkerhed, og der bliver fulgt op på sagerne. LPO Odense vil derfor opfordre til, at man anmelder sagen via Synergi og underretter LPO Odense med en mail indeholdende Synergisags nummeret (hvis haves) og en kort beskrivelse af hændelsen. Hvis du i en situation med nedsat bremseevne / bremsesvigt finder det forsvarligt, fortsat da til næste station (evt. helt til endestationen) med nedsat hastighed. Husk det er altid din vurdering, der er gældende.

 

Jan Gintberg show om DSB

Jan Gintberg show om DSB vises i DR1 d. 3. april kl. 20. Læs mere her

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 24. april. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.