For god ordens skyld sender jeg Lokomotivfører håndbogen (kun adgang DSB login), og henleder opmærksomheden på nedenstående. Hvis man overstiger de 15 timer, og der samtidig sker en ulykke, ja så er man på vej ud af firmaet, fordi sikkerhedsreglerne er overtrådt.


Lidt information fra Dansk Jernbaneforbund.

14. jul 2014

Brud på organisationsaftalen

Der har dags dato været afholdt mæglingsmøde mellem DSB og DJ, idet DJ påstår brud på organisationsaftalen samt aftale 570.2 om turvalgsregler for lokomotivførere ved DSB. Parterne kunne ikke opnå enighed, hvorfor Dansk Jernbaneforbund vælger at videreføre sagen i det fagretslige system. 

Alt i alt går samarbejdet mellem DSB og de faglige organisationer ikke særligt godt, for ikke at sige at der ikke er samarbejde.

Med venlig hilsen
Niels F Jacobsen
Lokalgruppeformand