Svendborgbanen

D. 10 november havde vi foretræde for Transport- og bygningsudvalget og fremlagde ved den lejlighed vores ideer til en bedre Svendborgbane for vores trafikpolitikere. Som følge af foretrædet stillede udvalget en række spørgsmål til ministeren, som der nu er svaret på. Svaret er af flere tolket meget negativt. I lokalgruppebestyrelsen vælger vi dog at hæfte os ved den positive del af svaret, nemlig at man er enig i, at en overligger stamme i Svendborg og fjernelse af bomlukningscirkulæret vil give den ønskede tidsgevinst på 7 min på hver vending i Svendborg. Desuden bekræftes det i svaret, at der i K17 er en driftsreserve til rådighed i Odense.

I fortsættelse af vores arbejde for en bedre Svendborgbane har vi desuden haft et møde med pendlertalskvinden og de syd- og midtfynske borgmestre. Lokalgruppebestyrelsen mener ikke, at vi for nuværende kan gøre meget mere i processen omkring fremtiden for Svendborgbanen. Udspillet ligger i det (lokal)politiske system og ikke mindst i pendlergruppen, men vi følger naturligvis fortsat udviklingen tæt.

 

Udlicitering

Ministeriet har i starten af november – i forbindelse med et samråd i Transportudvalget – udsendt nogle tanker omkring fremtidige udbud af jernbanetrafikken, herunder Svendborgbanen. Tanken er, at udliciteringerne skal følge genudbud af Arrivas trafik i Midt- og Vestjylland og have virkning fra december 2020. Nu er der jo ikke noget nyt i disse tanker, faktisk blev de præsenteret første gang i september 2009. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at man skal undervurdere politikernes lyst til at udlicitere. Vi ved, DJ (i forbindelse med en anden sag) p.t. arbejder for at få afklaring på en række spørgsmål vedr. tvangsudlån af tjenestemænd. Lokalt vil vi følge udviklingen tæt og står naturligvis ved vores tilsagn på medlemsmødet d. 24. oktober om at informere, hver gang vi har oplysninger om nærværende. Du kan læse mere her: http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/tru/spm/115/svar/1362287/1693133/index.htm

 

Parkering i og omkring OBC

Vi modtager jævnligt henvendelser omkring parkeringsforholdene i og omkring OBC. Faktisk har vi aldrig haft bedre forhold end nu, hverken målt i antal pladser eller antal pladser set i forhold til antallet af medarbejdere. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at der ikke er et problem. Opfordringen herfra er derfor fortsat, at man parkerer ved forsyningsanlægget, hvis man skal på kursus. Og så har vi en bøn. Parker kun på vores pladser, hvis du er på job. Dette gælder også vores indstationerede kolleger fra andre depoter. På forhånd tak.

 

Indsamling i forbindelse med Bennys dødsfald

Der er indsamlet 1700 kr. til Bennys enke, Lykke. Sammenholdt med det meget store beløb, der blev indsamlet fra kollegerne til Kræftens Bekæmpelse, er det ret imponerende. Pengene og en hilsen er overdraget til Lykke.

 

Indkøb af blomsterpins fra Knæk Cancer

På opfordring fra en af vores gode kolleger, indkøbte lokalgruppebestyrelsen blomsterpins til omdeling til samtlige medlemmer. Pengene – ca. 2500 kr. – går til ”Knæk cancer” og arbejdet med at bekæmpe kræft, en sygdom som de seneste to år har taget to gode kolleger fra os.

 

Personalia

D. 14. november havde Lars Damgaard sidste arbejdsdag i Odense. Lars er startet som LKI i Fredericia. D. 29. november kørte Rene Davidoff sin sidste tjeneste. Rene overgår til en tilværelse som pensionist d. 31. december. Lokalgruppebestyrelsen ønsker både Lars og Rene alt godt fremover.

 

Generalforsamling 2017

LPO Odense afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 24. januar 2017 kl. 13.30 i Hjallese Forsamlingshus. Indkaldelse / dagsorden er udsendt d. 13. december på mail og ophængt på depotet. Frister for indsendelse af forslag, mv. fremgår af denne.

 

Næste møde

Næste møde er mandag d. 16. januar. Sager til behandling på mødet skal afleveres senest dagen før.

 

Lokalgruppebestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår