Den gode lokomotivmandsgerning – i praksis

LPO Odense har modtaget underretning om, at der fortsat er en del situationer, hvor ”driften” beder lokomotivføreren om at afsætte passagerer på landstationerne, senest i et par tilfælde i Kværndrup (måske fordi ”driften” har hørt, at man ikke må afsætte passagerne i Stenstrup?). LPO Odense vil henlede opmærksomheden på, at lokomotivføreren i enmandsbetjente tog har ansvaret for passagernes sikkerhed. Derfor! Pas på dig selv og tænk dig om, når du afsætter passagerer, hvor der ikke er læ for vejr og vind. Er der – pga. stærk kulde, varme eller andre problematiske vejrforhold – fare for passagernes sikkerhed, skal man tænke sig rigtig godt om, inden man efterlader passagerne. Det kan være ansvarspådragende.

 

LPO badge

Alle har fået en badge med det nye LPO logo i deres dueslag. Bær badgen synligt på din taske eller din uniform og støt kampagnen: ”Den gode lokomotivmandsgerning”. Så viser du samtidig, at du er en del af det faglige fællesskab. På forhånd tak for opbakningen J

 

Nye førerstole MQ – genoptryk

LPO Odense har via førerrumsgruppen (Gruppe 3.2F) modtaget meddelelse om, at der nu er monteret nye førerstole i alle MQ, inkl. en ny sokkel, som skal sikre, at sædet kan køres min. 5 cm længere frem. Ændringen er en konsekvens af en tidligere udført APV på MQ. Der er imidlertid nogen usikkerhed om og hvordan, konsollen er monteret, og vi har derfor brug for tilbagemeldinger på, hvorledes den nye førerstol opleves, ikke mindst fra de jer, der har brug for at køre førerstolen helt frem. På forhånd tak.

 

Konstituering

  • Konstituering og udvalgsbesættelse fortsætter uændret
    • Næstformand: Kent L Jensen
    • Aktivitetsudvalg: Morten K Jørgensen (ansvarshavende) og Peter Kanstrup
    • Feriekontrol: Søren Kingo Jensen (ansvarshavende) og Peter Kanstrup
  • Turgruppen: Danny Vøttrup (bestyrelsesudpeget turrepræsentant). Turgruppen oplyser, at Palle Christensen bliver turgruppeformand
  • Forretningsordenen fortsætter uændret. Forslag til fremtidigt bestyrelsesarbejde og møderække 2015-2016 blev godkendt. I konsekvens af denne afholdes den ordinære generalforsamling fredag d. 29. januar 2016.

 

Medlemsmøde

I fortsættelse af det tilsagn, der blev givet på den ordinære generalforsamling torsdag d. 29. januar 2015, afholder LPO Odense medlemsmøde torsdag d. 26. marts kl. 15.30 og nogle timer frem. Mødet vil bl.a. beskæftige sig med trivslen på depotet, en drøftelse af god arbejdsmoral og noget om den gode lokomotivmandsgerning. Særskilt opslag ophænges på depotet og indkaldelse udsendes på mail.

 

Kommende arrangementer

Aktivitetsudvalget arrangerer Bowling aften i City Bowling d. 18. marts med efterfølgende spisning. Der er fortsat en ledig plads tilbage til dette arrangement.

Mandag d. 18. maj afholdes det årlige hockeyarrangement i Ringe Hallerne. I år holdes arrangementet sammen med LPO DB Schenker i Nyborg. Vi opfordrer til, at man allerede nu begynder at tale med kollegaerne om at få dannet nogle hold, der er klar til at tage kampen op med gutterne fra Nyborg.

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 26. marts. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.