Vedr. medlemsregistrering på www.lpo-dsb.dk

Der har i en periode (formentlig fra ca. 1. februar) været nogle problemer med at registrere / oprette sig på LPO DSB’s hjemmeside.

Fejlen er nu fundet og udbedret og det er igen muligt for LPO DSB’s medlemmer at registrere sig på hjemmesiden, således man får adgang til:

  • Gældende overenskomst (organisationsaftalen med DSB)
  • Lønoversigten
  • En lang række af vores aftaler
  • Referater fra områdegruppebestyrelsesmøder og generalforsamlinger
  • Lokomotivførerhåndbogen
  • Flytte / bytte ansøgninger