Retningslinjer for god arbejdsmoral ved Odense depot

Lokalgruppebestyrelsen har siden medlemsmødet d. 26. marts arbejdet med dette emne, og haft nogle forslag / ideer til retningslinjer i høring blandt en del af medlemskredsen. Vi er nået frem til 3-5 retningslinjer for god arbejdsmoral på Odense depot under overskriften:

Man skal tage ansvar for eget arbejde, og have respekt for andres

Egentlig er lokalgruppebestyrelsen klar til at offentliggøre retningslinjerne, men vi har besluttet at afvente arbejdet i den arbejdsgruppe LSU har nedsat vedr. trivsel, arbejdsglæde, mv., så resultatet af deres arbejde ikke utilsigtet kolliderer med vores input.

 

Parkeringsplan Odense – opfølgning på medlemsmødet

Som besluttet på den ordinære generalforsamling har lokalgruppebestyrelsen arbejdet videre med forslaget om at få parkeringsplanen til Odense. Vi har kigget mod Aalborg, hvor de allerede har en supervisor tur, som bestyrer den lokale parkeringsplan. Lokalgruppebestyrelsen vurderer, at det vil være muligt at kopiere ”Aalborg modellen”, men det vil give nogle udfordringer, da kombinationen mellem IT / kontorarbejde og banketurs arbejde, vil betyde mere arbejde for supervisorerne, uden en modsvarende kompensation. Modellen kræver, at der kan findes 16-18 interesserede lokomotivførere til en 4 mands (morgen / nat), henholdsvis en 6 mands (eftermiddag / nat) tur, plus en reserve på 6-8 mand, som både vil tage den nødvendige uddannelse (et par dage) og efterfølgende køre i turene. For at afdække om sådan 16-18 stykker findes på Odense depot, er det formentlig nødvendigt at afholde et retningsgivende turvalg.

 

Ekstra ferierækker i skolebørnenes sommerferieperiode

Der er aftalt ekstra ferierækker i skolebørnenes sommerferie. Selv om de ekstra rækker har været frigivet til søgning i snart 14 dage, er der fortsat et pænt antal ledige dage frem til og med uge 32.

 

Fanemærker

LPO Odense har haft en drøftelse med LPO DB Schenker Nyborg om ændring af deres mærke på vores fælles fane, idet deres tidligere navn, ”LPO Railion Nyborg”, stadig står på fanemærket. Nyborg gruppen ønsker ikke at bruge penge på et nyt mærke, så LPO Odense foretager sig ikke yderligere i denne sag.

 

Personalia – farvel til Gert Suckow og Skjold Blach

Med udgangen af maj måned har Gert Suckow forladt DSB, da hans helbredssituation desværre ikke gjorde det muligt at fortsætte. Lokalgruppebestyrelsen er på grund af anden sagsbehandling jævnligt i kontakt med Gert, og har i den forbindelse modtaget en hilsen, der er ophæng på glasset ind mod LPO kontoret, hvor Gert takker for opmærksomheden ved hans afsked.

Søndag d. 31. maj havde Skjold sidste arbejdsdag. Efter Skjolds ønske foregik det meget afdæmpet. Skjold var eftermiddags supervisor, så derfor nåede der alligevel at komme nogle stykker forbi og hilse pænt af. Skjold forlader virksomheden med udgangen af juli.

Lokalgruppebestyrelsen ønsker både Gert og Skjold al godt i tiden fremover.

 

Lokalgruppeformanden holder sommerferie

Lokalgruppeformanden holder sommerferie i ugerne 26 til 28 (begge inkl.). I formandens fravær sker henvendelse til næstformand, Kent L Jensen i uge 26 og 27, og til Morten Kruse eller Danny Vøttrup i uge 28. LPO kontoret er åbent således: Onsdag d. 24. juni, mandag d. 29. juni og mandag d. 6. juli. Bemærk henvendelser vedr. ferie besvares først i uge 29, da Søren Kingo også har ferie i ugerne 26-28.

 

Aktivitetsudvalget – familiearrangement

Næste arrangement er en familiedag i Vissenbjerg Terrarium. Arrangementet holdes af to omgange, lørdag d. 19. september, henholdsvis lørdag d. 26. september. Info om arrangementet og tilmeldingsliste ophænges snarest.

 

Næste møde

Næste møde afholdes tirsdag d. 1. september. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.

 

Lokalgruppebestyrelsen ønsker alle en god sommer