Vedr. Service på DSB’sk og E-læring

 

LPO DSB har på medlemsinformation 3-2015 og 9-2015 givet udtryk for en række holdninger, forbehold og bekymringer i forhold til konceptet Service på DSB’sk, idet ledelsen har krævet, at Service på DSB’sk skulle gennemføres som e-læring uden afregning og uden aftaledækning.

 

Efter en række sonderinger er det nu lykkedes at få et klart tilsagn fra direktør Anders Egehus, DSB Operation, om, at der kan indgås et protokollat om e-læring. Parterne er enige om, at det er en hastesag. Vi har allerede afholdt det første møde i den arbejdsgruppe, der skal lave det forberedende arbejde.

 

Om det lykkedes at opnå enighed må den nærmeste fremtid vise, men LPO DSB vil indgå i arbejdet med en klar vilje til at finde en løsning som både lokomotivpersonalet og ledelsen kan være tilfredse med.

 

Vi er bekendt med, at store dele af medlemskredsen endnu ikke har gennemført Service på DSB’sk modul 1. Det er der formentlig gode grunde til. Den hidtidige afvisning af medarbejdernes ønske om ordnede forhold, kunne være en årsag. Den sten er nu – i hvert fald indtil videre – ryddet af vejen.

 

Tid kunne være en anden årsag. Så er du en af dem, der endnu ikke har fundet tid til opgaven, husk da at underrette din gruppeleder herom inden d. 16. juni.