LPO badge

Opfordring! Vis din støtte til kampagnen for den ”Den gode lokomotivmandsgerning”. Bær badgen med det nye LPO logo synligt på din taske eller din uniform og støt kampagnen. Så viser du samtidig, at du er en del af lokomotivpersonalets fællesskab. På forhånd tak for opbakningen

 

Ny arbejdsmiljørepræsentant

Medarbejderne ved Odense og Korsør depoter har d. 2. marts valgt ny arbejdsmiljørepræsentant. Valgt blev som bekendt lokomotivfører Søren Andersen, Odense. LPO Odense ønsker Søren tillykke med valget og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde mellem os faglige og arbejdsmiljøorganisationen.

 

Vinterferievalg

Der afholdes vinterferievalg tirsdag d. 5. maj. Søgelisten ophænges snarest, og prioriteringsliste (ferieansøgning) omdeles ligeledes i meget nær fremtid i dueslagene.
Da vinterferieaftalen først forventes klar omkring 20. april, er det endnu ikke muligt at oplyse, hvor mange ferierækker der vil være de enkelte dage / perioder. Mere herom senere.

 

Afvikling af restferie

Så er det tid at få afviklet restferie, såvel ferietimer, som feriefritimer. Det er der tilsyneladende rigtig mange, som har været opmærksomme på, for sjældent har det samlede antal uansøgte ferie- og feriefritimer været lavere på denne tid af året, så stor ros til alle herfra.

Der er stadig en del ledige pladser i Ferieplan i april, så skulle du være en af de få, som har uansøgte timer ”på bogen”, så er der fortsat attraktive dage at søge.

 

Medlemsmødet d. 26. marts

I tråd med det tilsagn der blev givet på den ordinære generalforsamling d. 29. januar 2015, afholdt LPO Odense medlemsmøde torsdag d. 26. marts kl. 15.30 primært om emnerne: trivslen på depotet og en drøftelse af god arbejdsmoral. Mødet blev indledt med et oplæg fra en ekstern oplægsholder (fra Rigspolitiet) som dels fortalte om håndtering af trivsel, mv. i Politiet, dels satte gang i en debat om trivslen (eller mangel på samme) hos os. Efterfølgende var der en længere drøftelse af god arbejdsmoral. Lokalgruppebestyrelsen fik en masse input og konkrete forslag, som vi vil arbejde videre med. Efter ca. 2½ times møde blev der rundet af med en forfriskning på Giraffen.

1. maj i Kongens Have

LO Fyn afholder som altid 1. maj i Kongens Have, og i lighed med tidligere år er LPO til stede. I år vil det imidlertid ikke være lokalgruppen, men den landsdækkende områdegruppe, som er vært med lidt øl / vand og en pølse. Områdegruppen har nemlig besluttet, at holde en fælles 1. maj fest her i Odense for alle lokomotivførere i DSB, endda med eget telt og ”hele pivtøjet”. Læs mere om dette arrangement på LPO information nr. 8-2015. Håber vi ses i Kongens Have d. 1. maj.

 

Hockeyarrangement

Mandag d. 18. maj afholdes det årlige hockeyarrangement i Ringe Hallerne. I år holdes arrangementet sammen med LPO DB Schenker i Nyborg. Meld dig til så snart tilmeldingslisten hænges op, så vi kan få lavet nogle gode hold her i Odense, som kan tage kampen op med gutterne fra Nyborg.

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 6. maj. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.