Konstituering

Konstituering og udvalgsbesættelse:

  • Næstformand: Søren Kingo Jensen
  • Aktivitetsudvalg: Morten K Jørgensen (ansvarshavende) og Peter Kanstrup
  • Feriekontrol: Søren Kingo Jensen (ansvarshavende) og Peter Kanstrup

Vedr. Turgruppen: Danny Vøttrup fortsætter som bestyrelsesudpeget turrepræsentant indtil videre. Lokalgruppebestyrelsen skifter på denne post inden næste turoplægning. Turgruppen oplyser, at Jesper Lismoes Hansen er ny turgruppeformand.

 

Opfølgning generalforsamling

Vedr. MF bremsesag. Som lovet på generalforsamlingen vil lokalgruppebestyrelsen via rette instans i LPO anmode DSB om, at Knorr rapporten omhandlende MF bremser offentliggøres / udsendes.

 

Svendborgbanen – status efter indsættelse af MF i Ringe – Nyborg systemet

Der er nu indsat MF i stedet for MG i Ringe systemet. Selv om lokalgruppebestyrelsen er af den opfattelse, at tiltaget er et skridt i den rigtige retning, løser det ikke det grundlæggende problem, som i vores optik er samkøring mellem Svendborgbanen og Østfyn. Lokalgruppebestyrelsen har skrevet en artikel til Det Blå Blad omkring fortrædelighederne i den fynske regionaltrafik og har samlet et helt katalog af forslag til forbedring af drift / rettidighed, afskaffelse af Stenstrupvendinger og forbedrede disponeringsregler. I det omfang muligheden opstår vil disse forslag – som vi forventer at tilpasse løbende – blive fremsat på rette sted og i rette sammenhæng.

 

LPO kontorets bemanding i marts / april

Pga. formandens mødeaktivitet, restferie, mv. passes LPO kontoret flere dage i marts og april af øvrige bestyrelse. Morten har kontordagen i uge 12 (dato ikke afklaret), Søren har den ene kontordag i uge 13 (dato endnu ikke afklaret), Kent har den ene kontordag i uge 14 (torsdag d. 7. april) og Søren har den ene kontordag i uge 13 (dato endnu ikke afklaret).

 

Vedr. forslag om ændret optjening UA.

Generalforsamlingsforslaget vedr. ændret UA optjening blev fremsat og behandlet på områdegruppebestyrelsesmødet d. 2. marts. Der var opbakning til forslaget og områdegruppen arbejder nu videre med forslaget med det mål, at alle lokomotivførere starter UA optjeningen på 0:00 timer, ikke minus 21:45 timer og med den følgevirkning at normen hæves fra 7:00 til 7:05.

 

Mere styr på egne kvoter i Ferieplan (genoptryk af info)

Minus og minus giver som bekendt plus. Dette gælder åbenbart også for to af lokomotivpersonalets mest udskældte værktøjer, kvoter i Ferieplan og iPad. Ved at kombinere de to kan man faktisk løse et problem.

Mange efterspørger bedre kontrol med kvoterne i Ferieplan. Her er en mulig løsning. Åben Ferieplan på din iPad via LKF links -> DSB Portalen -> Mit arbejde -> Ferieplanlægning. Gå lidt ned på siden så alle dine kvoter står på skærmen. Tag et skærmdump (foto af skærmen) ved at trykke på tast nummer 7 fra venstre i den øverste række på iPad tastaturet. Billedet gemmes i den App, der hedder ”Fotos” på din iPad, endda med angivelse af dato (den dag fotos tages, står der blot i dag, men det ændres når datoen skifter). Uanset dette ”hjælpeværktøj” vil LPO Odense, som lovet på generalforsamlingen, fortsat prøve at skabe gehør for, at kvoteregistreringen i Ferieplan ændres, så man kan se både ”indtægter” (timer der kommer ind) og ”udgifter” (timer der bruges / trækkes)

 

Næste møde

Næste møde afholdes onsdag d. 20. april. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.