Svendborgbanen

Efter et møde mellem transportministeren og Folketingets Trafikudvalg d. 29. september, har vores ”dygtige” folkevalgte besluttet at lege både jernbaneoperatør og infrastrukturforvalter. Det er der kommet følgende tiltag ud af: Det ene togsystem på Svendborgbanen (Ringe-togene) fjernes og det nye endnu ikke udviklede signalsystem, fremrykkes til 2019. Jamen hurra! Så vejen frem er altså at løse problemerne ved enten at forlænge rejsetiden eller lukke stationer (eneste mulige løsninger, når Ringe-togene fjernes) og så stille brugerne et ikke-eksisterende signalsystem i udsigt. Det er LPO Odense naturligvis – som det også fremgår af dagspressen – slet ikke enig i. Vores forslag til her og nu tiltag kan læses på hjemmesiden og på vores Facebook side. Forslaget er sendt til Fyns Amts Avis med ønske om, at det optages som et læserbrev.

 

Turvalg K17

Turvalg K17 løber frem til mandag d. 10. oktober kl. 8. Straks herefter laves tursætningen. Den mailes til samtlige medlemmer. Indplacering i de enkelte uger foretages af tjenestefordeleren og oplysning om indplacering fås hos hende. På forespørgsel skal det understreges, at turvalget er frit.

 

Overarbejde, saldi og afspadsering

LPO Odense har modtaget oplysning om, at det samlede indestående på Odense lokomotivførernes afspadseringskonti ved udgangen af juli 2016 var ca. 7000 timer, inkl. UA timer til forfald d. 31. oktober 2016. Det er et ret stort tal og giver anledning til følgende opfordring: Søg nu din afspadsering og sørg for at få konverteret UA timer og evt. afspadsering til opsparingsdage (se evt. nedenstående). Vi lytter os til, at der, trods det meget store antal timer til afspadsering, også køres en del overarbejde mod betaling. Det kan måske undre lidt, når vi tager i betragtning, hvor mange henvendelser vi får fra lokomotivførere, der føler sig presset på hviletid, overgange, mv. For at få et retvisende billede af den faktiske personalesituation, opfordrer LPO Odense til, at alt merarbejde og UA afspadseres / konverteres. Til sidst en lille reminder. Uanset under hvilke omstændigheder du giver virksomheden en hjælpende hånd, så husk at overholde gældende arbejdstidsregler.

 

Opfordring vedr. konvertering af UA – genoptryk

LPO Odense opfordrer de medlemmer, som ønsker at undgå at ”de gamle” UA timer går til udbetaling, når disse udløber d. 31. oktober, til at kontakte virksomheden via egen gruppeleder pr. mail med følgende tekst: ”Jeg anmoder hermed om, at min saldo for kontoen ”UA timer, ny” med udløb 31. oktober 2016, senest denne dato overføres til kontoen ”opsparingsdage” i det omfang der er plads på denne konto”. Send evt. mailen cc til dig selv, så du har en kvittering for anmodningen.

 

Personalemangel og rekruttering

Det er nok ingen hemmelighed, at personalesituationen ser noget anstrengt ud, og at vi godt kunne bruge nogle ekstra hoveder på depotet. LPO Odense er opmærksom på problemstillingen, og prøver at påvirke relevante beslutningstagere, når dette er muligt, både i forhold til flytning af de, der har ønsket Odense i flytte / bytte bogen og i forhold til evt. fremtidig rekruttering.

 

Julefrokost

Årets julefrokost afholdes fredag d. 4. november (J-dag). Som noget nyt holdes den, i henhold til beslutning herom på den ordinære generalforsamling, sammen med togpersonalet i Odense. Menuen er traditionel dansk julebuffet. Til de tørstige er der fri bar fra start til slut, inkl. juleøl (når disse frigives kl. ?). Den rå pris for hele herligheden er 350,- kr. pr. kuvert, men da der ydes tilskud fra såvel DSB, som LPO Odense, forventes egenbetalingen for lokomotivførerne at lande på 100 kr. Tilmeldingsliste og yderligere info følger på opslag i løbet af uge 40.

 

Næste møde

Næste møde er tirsdag d. 8. november. Sager til behandling på mødet skal afleveres senest dagen før.