Åbent brev fra lokomotivførerne i Odense

Til: Pendlere, Folketingets trafikpolitikerne, borgmesteren og presseafdelingen i Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommuner, visse lokal politikere, lokale medier, og andre udvalgte interessenter

 

Svendborgbanen – tilbage til forrige århundrede?

 

For ca. 15 år siden førte en række politiske aftaler til, at Svendborgbanen blev opgraderet, både i forhold til infrastruktur og anskaffelse af nye tog. Efter en lang periode med forsinkelser og aflysninger, er Folketingets trafikpolitikerne nu gået ind med krav om en ny køreplan. Desværre bomber den os tilbage til tiden før opgraderingen med en rejsetid der hører 1900-tallet til. Knap en time for hurtigste forbindelse mellem Fyns to største byer. Hvorledes et sådant tiltag skal gavne den kollektive trafik er noget uklart. Især nu, hvor der i mellemtiden er bygget en ny motorvej langs banen.

 

Lokomotivførerne i Odense mener, at tiden er moden for beslutningstagerne til at inddrage de mennesker der har viden, erfaring og forstand på Svendborgbanen, dvs. pendlerne og os. I stedet for at forholde sig til statistikker og regneark, var det måske klogere at få en dialog med brugerne. At få sat fokus på driftsproblemernes bagvedliggende årsager og få vist brugere og områdets lokale politikere, at man står fast på de beslutninger og bevillinger, der én gang er givet til Svendborgbanen.

 

Efter en lang periode med ustabil drift på Svendborgbanen, besluttede Transportministeren og en række trafikpolitikere d. 29. september at pålægge DSB at udarbejde forslag til ny køreplan. Vi finder det i udgangspunktet glædeligt, at trafikpolitikerne nu går ind i sagen, da driftsproblemerne har varet alt for længe. Entreen har dog på flere måder karakter af elefantens ditto i en glasbutik. Det – eller de – forslag, det politiske system har bedt om at få udarbejdet, indebærer bortfald af banens ene togsystem og lovning om bedre signaler, men faktum er at:

 • Rejsetiden forlænges markant
 • Antallet af togafgange reduceres
 • Den sydfynske flaskehalsproblematik forbliver uløst, den såkaldte Stenstrup manøvre og deraf følgende uønsket afsætning af passagerer må derfor formodes at fortsætte
 • Det lovede signalsystem implementeres tidligst om 3 år, hvis det altså – i modsætning til nu – virker. Og selv hvis det gør, løser det ikke flaskehalsproblemerne.

 

Hvordan brugerne, lokale politikere og andre interessenter, herunder Svendborgbanens mange pendlere, forholder sig til forslag om indskrænkninger og forringelser, skal de naturligvis selv have lov til at udbrede sig om, men de skal vide, at der andre muligheder. Lokomotivførerne i Odense har d. 3. oktober relanceret en række forslag til forbedring af banens drift. Forslagene – som vel at mærke kan implementeres enten straks eller meget hurtigt – indebærer bl.a.:

 • En såkaldt overliggende togstamme i Svendborg, som sikrer markante reduktionerne i opståede forsinkelser
 • Bortfald af det såkaldte bomlukningscirkulære, som daglig forsinker et utal af tog
 • Indsættelse af de bedst egnede togsæt, nemlig de nyeste Desiro togsæt, på banen
 • Indlæggelse af mere køretid ved at køre 1-2 minutter tidligere fra udgangsstationerne
 • Nye regler for trafikafvikling som, også ved forsinkelser, sikrer at alle tog – hvis overhovedet muligt – kører helt til endestationen

 

Vi har siden lanceringen kunnet forstå på en række aktører, at forslaget ikke kan realiseres, idet det man mener det øger udgifterne til banens drift betragteligt, primært fordi forslaget kræver store investeringer, bla. i nye togsæt.

 

Det er nu på ingen måde tilfældet. Forslaget kræver ingen nye større investeringer, men det kræver at:

 • Den politiske aftale fra 1998 om opgradering af Svendborgbanen som sikrer plads til de 3 togsystemer, der kører på banen p.t. fastholdes, og at …
 • De 12 togsæt, der tilbage i starten af 00’erne blev leaset til Svendborgbanen, også kommer til at køre på den, hvilket hidtil ikke har været tilfældet

Og så kræver det, at den plan for trafikafvikling, der var gældende i perioden fra ca. 2004 til ca. 2011, hvor Svendborgbanen var en de baner med flest tog til tiden, genindføres

 

Vi både håber og tror, at vores politikere vil støtte op om de beslutninger, de selv, eller deres forgængere har taget. Og vi tager det som en selvfølge, at de tilsagn, man med ovennævnte politiske aftaler har givet fynske politikere og fynboerne i almindelighed, og Svendborgbanens brugere i særdeleshed, står ved magt.

 

Trods vores kritik er det bestemt ikke vores mål, at Svendborgbanen, som ønsket af visse politikere, udliciteres. Tværtimod. Men vi erkender, at det kræver, at banen fremadrettet drives i overensstemmelse med brugernes ønsker og forventninger.

 

Vi mener, at vores forslag er et skridt i den retning. Det er vigtigt, at alle vi, der vil Svendborgbanen, står vagt om de politiske tiltag og tilsagn, der blev givet omkring årtusindskiftet. At vi fastholder og om nødvendigt udbygger det trafiksystem, der blev introduceret i 00’erne. Det har i lange perioder vist sig effektivt, hvis det udstyres med de ressourcer, som det oprindeligt var designet til – og som der allerede én gang er betalt for.

 

Sidst men ikke mindst er det vores håb, at tiltagene kan skabe grobund for større kundetilfredshed og flere passagerer. Det, og kun det, skaber grundlag for de tiltag som skal fremtidssikre Svendborgbanen – nemlig elektrificering, flere overhalingsspor og delstrækninger med dobbeltspor.

 

Du kan læse mere om vores forslag på: http://lpo-dsb.dk/svendborgbanen-tiltag-der-virker-her-og-nu/. Du kan desuden på denne adresse: http://www.ft.dk/samling/20061/almdel/tru/bilag/341/361077.pdf læse Rigsrevisionens rapport vedr. opgradering af Svendborgbanen

 

På vegne af lokomotivførerne i Odense

 

Med venlig hilsen

Peter Kanstrup

Tillidsrepræsentant

Dansk Jernbaneforbund

Lokomotivpersonalet Odense

Mobiltlf.: 2468 7327