http://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2017/02/Referat-fra-ordinær-generalforsamling-2017_underskrevet.pdf