Konstituering og opgavefordeling

Konstituering og opgavefordeling i LPO Odense, jf. beslutning på dagens lokalgruppebestyrelsesmøde:

  • Næstformand: Søren Kingo Jensen
  • Aktivitetsudvalg: Morten K Jørgensen (ansvarshavende) og Peter Kanstrup
  • Ferieadministration: Søren Kingo Jensen (ansvarshavende) og Per Godsk Ottosen
  • Turgruppen – udpeget af bestyrelsen: Morten Kruse Jørgensen
  • Hjemmeside & Facebook ansvarlig: Morten Kruse Jørgensen

Udenfor bestyrelsen: Bjørn Jensen fortsætter som medlem af Aktivitetsudvalget og Jesper Lismoes Hansen fortsætter som turgruppeformand.

 

Vedr. korrigeringer

Som lovet i forbindelse med generalforsamlingen er der sat mere lokal fokus på korrigeringer og omfang af disse. Bemærker du gentagne korrigeringer af samme tjeneste, må du meget gerne kontakte din turgruppen og lokalgruppebestyrelsen. Vi er p.t. i gang med at følge op på en større sag omkring korrigeringer i tur 414 omhandlende TUC, og er i dialog med Korrigeringscenteret om dette. Oplever du tidlige tjenester i tur 414, som er blevet endnu tidligere pga. arbejdsopgaver i forbindelse med TUC, må du meget gerne smide en kopi af din arbejdsseddel ind på LPO kontoret.

 

Kommende medlemsarrangementer

Aktivitetsudvalget har fået en henvendelse fra kollegaerne hos DB Cargo i Nyborg, som har inviteret lokomotivførerne i Odense med til ølsmagning i Nyborg mandag d. 20. marts. Det har vi takket ja til. Yderligere om dette arrangement kommer på opslag / mail en af de nærmeste dage. Beslutningen om deltagelse i ølsmagning betyder, at det planlagte bowlingarrangement medio marts udgår. Vi er i stedet i dialog med AMG gruppen, som vil sørge for at bowling indgår som en af de muligheder, der kan vælges, når AMG i nær fremtid udsender et spørgeskema / stemmeseddel vedr. kommende arrangementer i AMG regi.

Næste arrangement efter ølsmagning bliver hockey på en endnu ikke fastlagt dato i maj og inden sommer bliver det muligt at tage Bornholm på den tohjulede i dagene 30. maj – 1. juni.

 

Farvel til…

Gert Ove Andersen forlader DSB med udgangen af februar og tiltræder i et job som lokomotivfører hos DB Cargo i Nyborg. Lokalgruppebestyrelsen takker Gert Ove for hans bidrag til vores fælles arbejdsplads og ønsker rigtig god vind fremover i det nye job.

Ligeledes ved udgangen af februar er det – efter mere end 40 år i statens tjeneste – sidste dag i virksomheden for Jenik. Der afholdes – så vidt vi er orienteret – ikke et afskedsarrangement. LPO vil gerne benytte lejligheden til at takke Jenik for en kæmpe indsats gennem årene primært med Det Blå Blad og med det lokale blad tilbage i 00’erne.

 

Generalforsamlingen 2018

LPO Odenses ordinære generalforsamling 2018 afholdes onsdag d. 24. januar 2018 i Hjallese Forsamlingshus. Sæt allerede nu kryds i kalenderen – selvom indholdet endnu er ukendt, bliver det næppe kedeligt J

 

Næste møde

Næste møde afholdes tirsdag d. 14. marts. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.