apple-touch-icon

LPO DSB har fået nyt logo
LPO DSB logoet med IC4 togets front blev tegnet i forbindelse med områdegruppens oprettelse tilbage i 2001 af vores daværende tegner til Det Blå Blad, Allan W Rasmussen. Logoet har jo egentlig tjent os godt, men efterhånden som IC4 sagaen har udviklet sig, er der i områdegruppens ledelse opstået et ønske om at få udarbejdet et logo, som dels kunne distancere os fra IC4, dels kunne beskrive vores områdegruppe bedre

I marts af 2012 blev der i Det Blå Blad udskrevet en konkurrence med det mål at finde frem til et nyt logo. Vi modtog i den forbindelse en række udmærkede forslag, men ingen af forslagene
gjorde tilstrækkelig indtryk i områdegruppebestyrelsen. Der blev derfor aldrig taget en beslutning, og ideen om et nyt logo blev sparket til hjørne.

Debatten i kølvandet på præsentationen af DSB’s nye logo i det tidlige efterår 2014 gav imidlertid ny næring a la “Det må vi da kunne gøre bedre” J, og på et enkelt punkt, nemlig det simple look, gav virksomhedens nye logo inspiration til det videre arbejde med et nyt LPO DSB logo.

Det arbejde mundede ud i nogle løse skitser baseret på tankegangen i de tidligere logo og ærmemærker fra DLF og LPA, vores historiske forgængere til vores nuværende faglige organisation. Og her er bestemt ikke tale en pludselig indskydelse. Det er nemlig områdegruppens ønske, at logoet skal række bagud, til vores rødder, og at logoet – så enkelt og tidløst som muligt – skal vise, hvad vores job handler om. Intet symboliserer dette bedre end det simple motiv af et lokomotiv, som kendes fra det valgte piktogram.

Men når vi nu kører mest togsæt og ikke ret meget lokomotiv, så hvorfor ikke et tog i stedet? Svaret er enkelt. Vi er jo lokomotivførere, ikke togførere.

Omkring selve logoet har det været væsentlig for os, at lokomotivmændenes traditionelle blå farve – som også kendes fra Det Blå Blad – er fastholdt. Logoet skal forestille et jernbanehjul, hvor den ydre grå / sølvfarvede ring er hjulflangen og foden en skinnekrone. Og så relaterer sølvfarven i øvrigt til det meget gamle tilhørsforhold lokomotivførerne havde til arbejderdelen af statstjenestemændene, de såkaldte “sølvsnore”.

Også skriften har vi gjort os nogle overvejelser omkring. Det har været afgørende, at skriften har kunnet ændres uden at ændre logoet, da det jo – desværre – er mere reglen end undtagelsen i disse så foranderlige tider, at ens navn ændres. Hvem tror f.eks. at vores virksomhed hedder DSB og 10-15 år? Og så er det i øvrigt heller ikke en tilfældighed, at lokomotivet er venstredrejet J

Efter en længere demokratisk proces i områdegruppens daglig ledelse, og via en drøftelse i områdegruppebestyrelsen, en høring i tillidsmandskredsen og den endelig godkendelse på områdegruppebestyrelsens udvidede møde i december 2014, glæder det os at kunne præsentere det nye logo for medlemskredsen.

Og hvad har det så kostet. Tæt på ingenting, bortset fra de badges der fra i dag uddeles på lokalgruppe generalforsamlingerne, for det store grafiske arbejde er udført af vores tidligere layouter på Det Blå Blad, Jenik Langsted. Vi vil derfor samtidig benytte lejligheden til at takke Jenik for endnu en jætte indsats for LPO DSB.