DSB Togdrift, Drift F&R har d. 22. januar udsendt en information til medarbejderne vedr. afvikling af tilgodehavende frihed / ferie.

 

I udgangspunktet er det jo sympatisk at opfordre medarbejderne til at afvikle tilgodehavende frihed. Ingen er mere enig heri end LPO. At den optjente frihed skal afvikles, er hjerteblod for den faglige organisation – men, men, men …

 

Den udsendte information fra driftschefen mangler fuldstændig situationsfornemmelse. Det er altså ikke mærkeligt, at lokomotivpersonalet i Drift F&R ikke i tilstrækkeligt omfang søger den tilgodehavende frihed, når ingen længere aner, hvilke tilgodehavender, de har. Et faktum ledelsen ER bekendt med.

 

Kvoterne i Ferieplan suser op og ned. Normberegningen for 2019, og den deraf følgende tilskrivning af overtid, er endnu ikke hverken beregnet eller tilskrevet. Også UA-optjeningen er der fejl i – helt tilbage til 1. juli 2019. DSB har godt nok lovet at udsende information til lokomotivpersonalet om dette, men den lader åbenbart vente på sig.

 

Ovenstående – og en række tidligere fejl i det forgangne år, f.eks. omkring normberegning på normnedsættende dage – gør, at lokomotivførerne har mistet tilliden til de saldi, der er i Ferieplan. Oven i dette er der flere eksempler på, at folk, som har søgt timer fra deres konti i god tro, efterfølgende har fået den ansøgte frihed slettet / nægtet, eller er blevet opkrævet de ansøgte timer på anden vis, fordi kvoten pludselig ændrede sig efter søgningen, var gennemført og godkendt.

 

Nederst i den udsendte information kan man – fremhævet i en rød boks – læse følgende: ”Når du og dine kollegaer har mange timer stående, er det reelt en post i budgettet, svarende til gæld. Det er denne gæld, der er behov for at få nedbragt”. Hvad ideen med fremhævningen i den røde boks er, skal være usagt, men det fremstår svært upassende. At der er ”gæld”, skyldes jo ikke primært medarbejdernes manglende søgning, men ledelsens totale fravær af rettidig omhu i forhold til at få bragt orden i kvotekaosset.

 

Til slut en opfordring til ledelsen. Er der den luft i produktionen, som der henvises til i ledelsesinformationens indledning, kunne den plads jo passende bruges til at gennemføre den 4 timers STM-uddannelse, der indtil videre kun er blevet tilbudt nye lokomotivførere og vores LKF A kolleger i Klargøring. Det er ikke bare sund fornuft, det er, jf. informationen, åbenbart også et bidrag til at drive virksomheden DSB effektivt.

 

Så hvad venter vi egentlig på …