Kolde førerrum

LPO DSB er via lokalgrupper, blevet underrettet om, at der fortsat er nogle problemer med kolde førerrum – nu her hvor vinteren lige har givet os lille en forsmag på måske kommende ugers/måneders vintervejr. Der er for indeværende flest indmeldinger på litra MG (IC4), men også på andre litra.

Om årsagen til de kolde førerrum skyldes ikke funktionsduelige varme/klimaanlæg, træk i førerrummet, eller en anden årsag, det skal LPO DSB lade være usagt for indeværende.

LPO DSB har rejse problemstillingen over for DSB, som har vedligeholdes ansvaret for togmateriellet, og lokomotivpersonalets arbejdsmiljømæssige forhold. DSB har i den forbindelse meddelt, at materiellet er efterset og fundet i orden.

Oplever du fejl (herunder ”kulde/træk” problemer i førerrum) skal du naturligvis indmelde fejlen til DSB, jf. instrukserne/reglerne herfor, og samtidig foretage en vurdering om toget er så ”medtaget”, at der skal meldes ”nedbrud”.

Oplever du gentagende manglende varme i førerrum, i specifikke togsæt, så vil LPO DSB meget gerne underrettes herom, via din lokalgruppe.