Konstituering af lokalgruppebestyrelsen

Lokalgruppebestyrelsen afholdt konstituerende møde d. 11. februar. Konstitueringen og udvalgsbesættelsen fortsætter uændret er derfor som følger:

  • Næstformand: Kent Larsen Jensen
  • Aktivitetsudvalg: Morten Kruse (ansvarshavende) og Peter Kanstrup. Desuden Bjørn Jensen og Morten Ebbesen, og indtil videre også Jesper M Berentsen.
  • Feriekontrol: Søren Kingo (ansvarshavende) + Peter Kanstrup
  • Turgruppen: Palle Lauritsen (turgruppeformand) + Danny Vøttrup (bestyrelsesudpeget turrepræsentant). Derudover de 4 generalforsamlingsvalgte: Jesper Lismoes, Poul Skov, Frank Durand og Brian Gervin.

 

Fraværssamtaler.

Da fraværet i DSB er steget i 2013, har den øverste ledelse besluttet at øge fokus på al fravær. Som med så meget andet i denne tid, har ledelsen besluttet at virkemidlet skal være øget kontrol. Medarbejdere med 10 fraværsdage eller 5 fraværsperioder i de seneste 6 måneder, indkaldes som udgangspunkt til en fraværssamtale. Lederen kan fravige fraværssamtalen, hvis årsagerne til fraværet er helt afdækket. Der skal dog altid indsendes et notat til personaleafdelingen. Selv om fraværet i Odense i 2013 er faldet, ændrer det ikke på, at de nye regler også gælder os. LSU har i den anledning besluttet, at lederen, hvis årsagen til fraværet er kendt, sender et forslag til et fraværsnotat, som medarbejderen enten kvitterer for, eller giver kommentarer til. Giver kommentaren anledning til yderligere indkaldes vedkommende til fraværssamtale. Medarbejderen kan også selv bede om en samtale ud fra det tilsendte fraværsnotat. Du har naturligvis fortsat ret til en bisidder ved enhver fraværssamtale, ligesom du – hvis du skulle modtage et udkast til et fraværsnotat fra din leder – er velkommen til at drøfte notatet med os.

 

Reviderede vedtægter og ferieregler

Der er nu udsendt reviderede vedtægter og ferieregler på mail til samtlige medlemmer i lokalgruppen. Du kan også finde vedtægter og ferieregler på hjemmesiden. Samme dag blev referatet fra lokalgruppens ordinære generalforsamling i øvrigt udsendt til alle på mail.

 

MR tog på Vestfyn

Med jævne mellemrum indsættes der desværre fortsat MR materiel i 3800 togene på Vestfyn. Trafikchefen har godt nok lovet, at det ikke sker, og har faktisk også skriftligt instrueret sine driftsledere i, at det ikke må forekomme. Noget går åbenbart galt i kommunikationen. For at hjælpe trafikchefen (og Driften) lidt på vej, skriver LPO Odense til ham hver gang vi bliver opmærksom på dette uvæsen. Skriv derfor venligst en mail til pkanstrup@dsb.dk, hvis du bemærker, eller selv oplever, indsættelse af MR i 3800 togene. Angiv blot dato og tognummer. På forhånd tak.

 

Næste medlemsarrangement.

Aktivitetsudvalgets næste arrangement er bowling med efterfølgende spisning. Det afholdes d. 19. marts i City Bowling på Rugårdsvej i Odense. Sidste tilmelding er mandag d. 17. marts.

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 18. marts. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.