DSB har d. 31. januar (mail fra Rolf Møller udsendt kl. 18:40) udtrykt 3 forbehold for indholdet i den folder LPO har udsendt vedr. arbejdstid, mv. LPO skal ikke lægge skjul på, at forbeholdene vækker undren:

 

Vedr. længden af en kursusdag:

  • Overenskomstansatte: Det fremgår af Jernbaneoverenskomstens afsnit vedr. arbejdstidsregler for LKF (persontransport) §1, at ”Varigheden af den enkelte dags arbejde må max. være på 9½ time”. Hverken i §20 vedr. uddannelse, eller andre steder i Jernbaneoverenskomsten, tages der forbehold for dette. Det ved DSB godt, og overtrædelse af de 9½ time, under uddannelse eller andet, vil blive behandlet som brud på overenskomsten.
  • Tjenestemænd: DSB har ret i, at tjenestemænd ikke aftalemæssigt er underlagt Jernbaneoverenskomsten, hverken i forhold til kursustid, max. arbejdstid pr. dag eller andet. DSB har imidlertid – flere gange – oplyst, at ledelsen ikke ønsker at forskelsbehandle mellem de to ansættelsesformer (overenskomstansatte og tjenestemænd). Hvis mailen fra i går er udtryk for et holdningsskifte i ledelsen, ser LPO frem til at høre nærmere om dette, herunder få oplyst i hvilket omfang et sådant holdningsskifte påvirker tjenestemændenes arbejdsvilkår. Når der er overblik over dette, vil folderen blive tilrettet i nødvendigt omfang. Uagtet at arbejdstid ud over 9½ ikke er et brud på statens aftaler gældende for tjenestemænd, vil vi meget gerne have underretning fra tjenestemænd, hvis de pålægges arbejde ud over 9½ time. Underretningen skal sendes til din lokalgruppe

 

Vedr. flexaftalen:

  • DSB har opsagt aftalen. Aftalen blev i efteråret forlænget af DSB til bortfald 3. februar 2019. At DSB i forgårs har meldt ud, at lønbærende lokalaftaler fortsætter til 1. april har jo intet med nærværende at gøre, da årsagen hertil omhandler forhold vedr. pensionsindbetaling, og i øvrigt kun omhandler overenskomstansatte.
    • Flexaftalen er i strid med såvel Jernbaneoverenskomsten, som statens arbejdstidsaftales bestemmelser omkring ”udstationering”
    • Der indbetales ikke pension af den honorering, der er beskrevet i flexaftalen
    • Flexaftalen tillader arbejdstid ud over 9½ time, hvilket er i strid med Jernbaneoverenskomsten (se punktet om kursusdag)

 

Vedr. tekniske tider, spadseretider, tjek ind og tjek ud:

  • At DSB og DJ tidligere har været enige om noget har hidtil på ingen måde været en hindring for DSB for at gøre noget andet! Der står i Jernbaneoverenskomsten (arbejdstidsregler for LKF (persontransport) §1, stk. 1) at: ”Tjek ind tid, tjek ud tid, spadseretid og tekniske tider samt overlevering indgår i arbejdstiden. Tidsforbrug til ovennævnte opgaver aftales lokalt”. Da DSB har opsagt alle lokalaftaler, er de tidligere aftalte tider ikke længere gældende. Der er – LPO bekendt – ikke indgået nye aftaler om nærværende. Hvis DSB skulle være i besiddelse af en sådan aftale, ser LPO frem til at modtage den. Vi vil i så fald rette til, men indtil da gælder det, som står i folderen.

 

NB! Husk at alle brud på overenskomsten skal anmeldes til din lokalgruppe.