Søndag d. 3. februar 2019 træder DSB’s nye ture og tjenester for K19 i kraft. Samtidig bortfalder alle tidligere aftaler vedr. arbejdstid, mv.

 

Omfattende ændringer er altid en udfordring, det er ikke i sig selv en nyhed, men …

 

Ledelsen har op til det forestående turskifte desværre ikke været specielt meddelsom i forhold til, hvilke regler der så er gældende. Nuvel – den rå jernbaneoverenskomst er gældende, men hvad gælder ellers? Og hvad gælder ikke længere? Det er spørgsmål mange stiller sig selv. Og det er de spørgsmål, vi i LPO hele tiden – forståeligt nok – blive mødt med.

 

Vi har derfor udarbejdet en lille folder vedr. arbejdstid, mv., som omdeles i de kommende dage, både i fysisk form og i en elektronisk udgave. Folderen besvarer en lang række spørgsmål vedr. arbejdstidens tilrettelæggelse. I det omfang det har været muligt, er oplysningerne i folderen dobbelttjekket med ledelsen. Der er dog fortsat en del usikkerhed om dele af indholdet – også i ledelsen – så ændringer må forudses. Om det løses via medlemsinformationer eller udsendelse af en revideret folder, vil vi vurdere løbende.

 

Da der IKKE – heller ikke selv om DSB prøver at antyde det i deres information om løn fra d. 28. januar – er indgået aftale om arbejdstid med LPO, er ”reglerne” i folderen gældende indtil videre.

 

I LPO arbejder vi ufortrødent videre for at sikre gode arbejdsvilkår fremadrettet, både via en ny arbejdstidsaftale og andre aftaler, vi mener er nødvendige for at sikre ordnede arbejdsforhold.

 

Det er i skrivende stund uvist, om det er muligt at indgå nye aftaler, og – hvis det viser sig muligt – uvist, hvornår aftalerne vil være gældende fra.

 

Så kaos lurer. Husk i den forbindelse at det er ledelsens valg – og ledelsens valg alene, fremprovokeret af deres aggressive fremfærd og ensidige opsigelse af samtlige aftaler.