Det fremgår af lokalaftale vedr. ferie, feriefridage, UA-tid, mv., pkt. 2, ”Sommerferie”, at: ”2. søgerunde afvikles senest d. 15. marts. Søgningen foregår ved ferievalg. Der kan søges op til 1 uge. Ferieprocenten fastlægges efter forudgående drøftelser mellem DSB og LPO senest d. 1. marts”.

 

Da det har vist sig, at reglen ikke er hensigtsmæssig, idet søgningen ligger meget lang tid efter ferievalget, har LPO aftalt med Personaleplanlægningen, at vi, i lighed med sidste år, ser bort fra 2. søgerunde.

 

Vi har i stedet aftalt at frigive en større antal ferierækker til enkeltdagsvalg, hvor der – efter sommerferievalget 2021 – er plads til dette.

 

De ekstra pladser kan søges fra d. 22. februar.

 

For at minimere risikoen for overbelastning af Ferieplan (SAP Fiori) vil pladserne blive frigivet således:

  • København kl. 12:00
  • Fredericia og Aarhus kl. 13:00
  • Øvrige depoter kl. 14:00

 

Parterne er desuden enige om at drøfte frigivelse af yderligere ferierækker, jf. aftalens pkt. 3, ”enkeltdagsvalg”. Disse vil, såfremt der opnås enighed om et øget antal ferierækker, blive frigivet senest d. 9. april.

 

Når lokalaftale vedr. ferie, feriefridage, UA-tid, mv. på et tidspunkt i foråret bliver revideret, er målet at skrive 2. søgerunde ud af aftalen, og i stedet skabe mulighed for at kunne frigive ekstra feriepladser til enkeltdagsvalg tidligst muligt.